Súkromná materská škola Vilôčka - ČO SME NAKÚPILI

 
 
ČO SME NAKÚPILI

 
Vážení rodičia, v tejto sekcii Vám budeme približovať, do čoho bolo investované Vaše školné. Okrem štandardných výdavkov a spotrebného materiálu sa snažíme školné využiť v čo možno najväčšej miere na nákup nového nábytku, pomôcok a hračiek nielen pre detičky, ale aj na literatúru a semináre pre pani učiteľky tak, aby sa o Vaše ratolesti starali vzdelaní pedagógovia, ktorí majú aktuálne poznatky v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Predmetný zoznam bude priebežne dopĺňaný významnejšími položkami.


LETO 2018
Montáž nového dreveného ihriska na oboch školských dvoroch
Betonáž a zhotovenie nového pieskoviska
Zhotovenie schodiska a brán medzi oboma školskými dvormi
Nový nábytok pre deti v triedach Medvedíkov a Veveričiek
Nový nábytok pre pani učiteľky v triedach 
Medvedíkov a Veveričiek

SEPTEMBER 2018
Interaktívna tabuľa s projektorom v triedach Medvedíkov a Veveričiek
Interaktívna tabuľa s projektorom v triedach Líštičiek a Sovičiek 
Edukačný software a edukačné hry k interaktívnym tabuliam (Vševedkova botanická záhrada, Vševedko na vidieku, Geomatria pre najmenších, Ľudské telo)
2 x PC k interaktívnym tabuliam
2 x notebooky do tried Medvedíkov a Veveričiek
Svet Škôlkara - Jazyk a komunikácia
Svet Škôlkara - Človek a príroda
Svet Škôlkara - Umenie a kultúra
Pracovné zošity Škôlkar poznáva, Škôlkar počíta a Buď fit!
Vystúpenie divadla Babadlo

OKTÓBER 2018
Darčeky pre všetky deti na Golfovom podujatí
Vystúpenie Toma a Ela
Odborná konferencia - Počúvam, rozumiem, hovorím, komunikujem. Horný Smokovec, 2018
Kamišibai Divadlo:
Kamišibai Macko Brumko, Škaredé káčatko
LOGICO PRIMO Vesmír
LOGICO PRIMO Ľudské telo

NOVEMBER 2018
Preprava a vstupenky na exkurziu Steelpark
Preprava a vstupenky do VSG
Odborná konferencia - Materská škola je pre všetky deti, Bratislava
Darčeky pre ZŠ Hroncova
 
Odborná konferencia ENVIRO, Vyhne
Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ 
Medzinárodný seminár Dítě a pohyb, Praha







 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en