Súkromná materská škola Vilôčka - ČO SME NAKÚPILI

 
 
ČO SME NAKÚPILI

 
Vážení rodičia, v tejto sekcii Vám budeme približovať, do čoho bolo investované Vaše školné. Okrem štandardných výdavkov a spotrebného materiálu sa snažíme školné využiť v čo možno najväčšej miere na nákup nového nábytku, pomôcok a hračiek nielen pre detičky, ale aj na literatúru a semináre pre pani učiteľky tak, aby sa o Vaše ratolesti starali vzdelaní pedagógovia, ktorí majú aktuálne poznatky v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Predmetný zoznam bude priebežne dopĺňaný významnejšími položkami.


SEPTEMBER 2019

Aktivita na Zlatej idke
Bábkové divadlo Babadlo
Farebnú laserovú tlačiareň
Zástery a pomôcky na zeleninkové šialenstvo
Účasť na celoslovenskej odbornej konferencii:
Učiteľka materskej školy v premenách času

AUGUST 2019

Germicidné žiariče do každej spálničky a herničky
na účinnú sterilizáciu vzduchu a povrchu všetkých miestností
určených na pobyt detičiek v hodnote  cca 1500 €
Doplnenie didaktických pomôcok v hodnote cca 750 €

JÚL 2019

Parný čistič určený na čistenie a dezinfekciu hračiek a interiérových priestorov materskej školy bez použitia chemických prípravkov v hodnote  1000 €
Divadlo Adam modré v hodnote 200 €
Maquita - rozprávkové sady v hodnote 170 €
Predajňa potravín v hodnote 130 €

JÚN 2019

Oslavy a darčeky pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
Športové náradie a ohodnotenie pri príležitosti Športového dopoludnia
Autobusovú prepravu a návštevu  Botanickej záhrady 
Exkurziu a autobusovú prepravu na Železničnú stanicu
Autobusovú prepravu na Alpinku 
"Tovar" do Obchodného domu Vilôčka v rámci projektu Šetrím si...
Exkurziu a autobusovú prepravu do hasičských kasární
Doplnenie nových didaktických kreatívnych pomôcok z korku v hodnote 300 € 
Doplnenie stavebníc Lega v hodnote 400 €
Doplnenie rôznych 
nových didaktických kreatívnych pomôcok a športového náradia v hodnote 2000 €
Ďalšiu umývačku riadu pre zabezpečenie sto percentnej hygiény stolovania
Účasť časti pedagogického zboru na odbornej prednáške o komunikácii 

MÁJ 2019

Príspevok a autobusovú prepravu na plavecký výcvik
Odbornú prednášku pre rodičov a učiteľov "Dieťa v modernom svete"
Prezentáciu o projekte Zeleninkové šialenstvo
Kvety pri príležitosti Dňa matiek
Príspevok a autobusovú prepravu na výlet do Betliara
Exkurziu a autobusovú prepravu do zariadenia SOSNA v Družstevnej pri Hornáde
Príspevok na Orientačný beh pre rodičov a deti
Príspevok a autobusovú prepravu na futballový tréning detí s rodičmi
Autobusovú prepravu a  divadelné predstavenie v Bábkovom divadle
Doplnenie nových didaktických kreatívnych pomôcok do triedy Veveričiek a do triedy Medvedíkov v hodnote presahujúcej 1000 €
Rádioprijímače a Párty reproduktor
Práčku pre jemnú detskú bielizeň
Účasť časti pedagogického zboru na odbornom vzdelávaní v Martine 

APRÍL 2019

Divadelné predstavenie bábkového divadla -  Babadlo
Prípravu tvorivých dielní pre rodičov a deti - výroba veľkonočných vajíčok
Autobusovú prepravu do Botanickej záhrady
Sadeničky, zeminu a truhlíky na projekt "sadenie kvetov"
Sadeničky byliniek
Doplnenie nových didaktických kreatívnych pomôcok do triedy Sovičiek v hodnote cca 500 €
Doplnenie nových didaktických kreatívnych pomôcok do triedy Líštičiek v hodnote cca  500 €

MAREC 2019

Divadelné predstavenie bábkového divadla -  Slniečko
Doplnili knižnicu SMŠ o rozprávkové a náučné knihy
Autobusovú prepravu a  divadelné predstavenie v Štátnom divadle na  Malej scéne, po absolvovaní ktorého nasledovala prehliadku historického centra mesta Košice a najmä Dómu sv. Alžbety
Aktivity na školskom dvore deti-rodičia, pri príležitosti Dňa vody
Autobusovú prepravu na turistickú vychádzku "Nad Jazerom"
Autobusovú prepravu na turistickú vychádzku do lesoparku, spojenú s vyýkladom lesného pedagóga "Tajomstvo prírody -les"
Účasť časti pedagogického zboru na seminári určenom pre predprimárne vzdelávanie

FEBRUÁR 2019

Príspevok na lyžiarsky výcvik prihlásených detičiek
Zabezpečenie externého klauna a fotenie na karnevale
Zabezpečenie odborného seminára pre pedagogický zbor "Dieťa v modernej dobe"
 

JANUÁR 2019

Zorganizovanie odborného semináru pre učiteľky MŠ
Zabezpečenie mobilného planetária v priestoroch MŠ s uvedením predstavenia pre jednotlivé skupiny detičiek
Zabezpečenie hudobného predstavenia Usmievanka v priestoroch MŠ
Zabezpečenie exkurzie pre detičky 3. a 4. triedy do spoločnosti Kosit, k téme triedenia komunálneho odpadu
Účasť časti pedagogického zboru na konferencii: Nové inšpiratívne cesty v procese výučby detí predškolského a mladšieho školského veku.

DECEMBER 2018

Mikuláš, predstavenie pre deti spojené s odovzdávaním darčekov a fotením
Divadelné predstavenie pre deti
Vianočné besiedky spojené s odovzdávaním vianočných darčekov a vystúpením aj externých účinkujúcich
Akcia v ZOO s rodinnými príslušníkmi "Zima problém nerobí" spojené s účinkovaním Máše a Medveďa
Preprava a vstupenky do jazdiarne, spojené s jazdou na koni
Aktualizačné vzdelávanie učiteliek MŠ v oblasti: Umenie a kultúra

NOVEMBER 2018

Preprava a vstupenky na exkurziu Steelpark
Preprava a vstupenky do VSG
Odborná konferencia - Materská škola je pre všetky deti, Bratislava
Darčeky pre ZŠ Hroncova
 
Odborná konferencia ENVIRO, Vyhne
Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ 
Medzinárodný seminár Dítě a pohyb, Praha

OKTÓBER 2018

Darčeky pre všetky deti na Golfovom podujatí
Vystúpenie Toma a Ela
Odborná konferencia - Počúvam, rozumiem, hovorím, komunikujem. Horný Smokovec, 2018
Kamišibai Divadlo:
Kamišibai Macko Brumko, Škaredé káčatko
LOGICO PRIMO Vesmír
LOGICO PRIMO Ľudské telo

SEPTEMBER 2018

Interaktívna tabuľa s projektorom v triedach Medvedíkov a Veveričiek
Interaktívna tabuľa s projektorom v triedach Líštičiek a Sovičiek 
Edukačný software a edukačné hry k interaktívnym tabuliam (Vševedkova botanická záhrada, Vševedko na vidieku, Geomatria pre najmenších, Ľudské telo)
2 x PC k interaktívnym tabuliam
2 x notebooky do tried Medvedíkov a Veveričiek
Svet Škôlkara - Jazyk a komunikácia
Svet Škôlkara - Človek a príroda
Svet Škôlkara - Umenie a kultúra
Pracovné zošity Škôlkar poznáva, Škôlkar počíta a Buď fit!
Vystúpenie divadla Babadlo

LETO 2018

Montáž nového dreveného ihriska na oboch školských dvoroch
Betonáž a zhotovenie nového pieskoviska
Zhotovenie schodiska a brán medzi oboma školskými dvormi
Nový nábytok pre deti v triedach Medvedíkov a Veveričiek
Nový nábytok pre pani učiteľky v triedach 
Medvedíkov a Veveričiek

 

 
  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en