Súkromná materská škola Vilôčka - VEVERIČKY

 
 
VEVERIČKY

Trieda Veveričiekje určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory,
                            pohybové a zdravotné cvičenia
.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                   Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. 
                               Osobná hygiena.

Triedna učiteľka:    Zuzana Palenčárová

Učiteľka:                 Beáta Domonkošová
                                     Agáta Vojtková

Krúžky:                    Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                                Hviezdička - moderné tance ( streda 14.30-15.10)
                                Anglický jazyk - konverzácia (utorok 14.10-14.55, 15.00-15.45)                                        KidsFun Academy (streda 15.30-16.15)


AKTIVITY JÚN 2023

MDD vo Vilôčke                                                                 1.6.2023 
Tanečno športové dopoludnie na školskom dvore


Preventívny program "Zdravé oči"                                    26.6.2023


Vilôčka sa lúči s predškolákmi                                           30.6.2023


AKTIVITY MÁJ 2023


Triedny aktív                                                                 3.5.2023

Generálka programu v CVČ Domino                               10.5.2023 o 9.00 hod.

Školská akadémia pri príležitosti
DŇA RODINY v CVČ Domino, Popradská ul.                  11.5.2023  o 16.00 hod.

Skríning detských očiek                                                18.5.2023

Ekocentrum Sosna - Život pri jazierku                          23.5.2023

Návšteva Bábkového divadla - rozprávka Sloník             30.5.2023 o 9.00 hod.


AKTIVITY APRÍL 2023


Veľkonočné tvorivé dielne                                               4.4.2023 

USMIEVANKA a veľkonočné tradície                             5.4.2023    
(školské priestory) 

Hókusy-pokusy s vodou                                                    6.4.2023

Koncoročné fotenie                                                        13.4.2023

DEŇ  ZEME - Výlet do lesoparku Furča,
spojený s čistením lesa a ekovýchovou                            21.4.2023


Tvoríme z keramiky                                                        27.4.2023


AKTIVITY MAREC 2023


Burza kníh                                                                      1.3.2023 popoludní
(školské priestory) 

Divadlo Babadlo "Kráľovstvo variešiek"                           3.3.2023 o 9.15 hod.    (školské priestory) 

Beseda so spisovateľkou Judkou Kukajovou,
autorkou knihy Brokoličkin príbeh                                   7.3.2022 
o 9.00 hod
(školské priestory) 

Spoločné čítanie v MŠ
- spolupráca so ZŠ

Deň vody - hokusy, pokusy s vodou                                  22.3.2023

Školské kolo v prednese poézie a prózy                           23.3.2023

Vystúpenie sokoliara                                                        24.3.2023

Školské kolo v sólovom speve                                           30.3.2023


AKTIVITY FEBRUÁR 2023

Karneval                                                                       3.2.2023 o 9.00 hod.
(školské priestory) 

Ekovýchova v MŠ                                                                          13.2.2023 o 9.00  hod. 

Otvorená hodina pre rodičov -
Konzultačné popoludnie                                                16.2.2023 o 15.00 hod.

Turistická vychádzka do ZOO
"Objavujeme svet"                                                       21.2.2023

ASTRO SHOW - Planetárium v MŠ                              23.2.2023


AKTIVITY JANUÁR 2023


Divadelné predstavenie                                                 10.1.2023
(školské priestory) 

Projekt môj strom                                                         11.1.2023
(v dopoludňajších hodinách)

Novoročný punč na Jahodnej                                         13.1.2023
(v popoludňajších hodinách,
pokyny budú zaslané e-mailom)


AKTIVITY DECEMBER 2022


Rozsvietenie Adventného venca                                       1.12.2022
(školský dvor)    

 
Mikuláš vo Vilôčke                                                           5.12.2022

Vianočná ikebana pre seniorov                                          5.12.-15.12.2022   
(pokyny budú rodičom zaslané e-mailom)

Pečenie medovníčkov                                                        13.12.2022

Vianočné divadelné predstavenie 
"Od Ondreja do Troch kráľov"                                         20.12.2022
(školské priestory)

VIANOCE vo Vilôčke                                                        21.12.2022
(sviatočný obed, darčeky, vianočný pozdrav pre rodičov)AKTIVITY NOVEMBER 2022


Deň materských škôl                                                  4.11.2022
Školská aktivita                 

Vianočné fotenie                                                       14.11.2022

Exkurzia v ZOO                                                         23.11.2022 (odchod  9.00 hod.)

Dentálna hygiena                                                        24.11.2022
Preventívny program v spolupráci s RÚVZ Košice


Bábkové divadlo                                                         30.11.2022 (odchod 8.30 hod.) 
(Valibuk a Laktibrada)  


AKTIVITY OKTÓBER 2022


Môj strom
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody                  5.10.2022

Jeseníčkové tvorenie pri čaji                                      11.10.2022
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi   

V kráľovstve kráľa Ovocníčka
Projekt zameraný na zdravý životný štýl   AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                              5.9.2022  

Plenárna schôdza                                                        7.9.2022 o 16.00 h.

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                            13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                     19.9.-23.92022 

športové aktivity na školskom dvore

Bezpečne do školy                                                      27.9.2022
Projekt KR PZ
              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 - 2023


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en