Súkromná materská škola Vilôčka - VEVERIČKY

 
 
VEVERIČKY

Trieda Veveričiekje určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory,
                            pohybové a zdravotné cvičenia
.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                   Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. 
                               Osobná hygiena.

Triedna učiteľka:    Michaela Poradová

Učiteľka:                 Zuzana Palenčárová 
                                     Agáta Vojtková

Krúžky:                    Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                                Hviezdička - moderné tance ( streda 14.30-15.10)
                                Anglický jazyk - konverzácia (pondelok 15.15-16.00, štvrtok                                                                                        15.15-16.00)
                                KidsFun Academy (streda 15.30-16.15)


AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                              5.9.2022  

Plenárna schôdza                                                        7.9.2022 o 16.00 h.

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                            13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                     19.9.-23.92022 

športové aktivity na školskom dvore

Bezpečne do školy                                                      27.9.2022
Projekt KR PZ
              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 - 2023


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en