Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45– 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Michaela Poradová

Učiteľka:                Katarína Lukáčová, riaditeľka
                               Lucia Nemergutová
                                
Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.
                                

 

AKTIVITY SEPTEMBER 2020


Začiatok školského roka 2020/20201                                      2.9.2020

Plenárna schôdza a triedny aktív                                            16.9.2020 o 16.00
/Beseda s psychologičkou o školskej zrelosti/

Vyrobiť 3D srdiečko                                                                   21.9.-25.9.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

 
 
BD Babadlo - Palculienka                                                          21.9.2020 o 9.00
/Školský dvor/
 

Bezpečne do školy                                                                     22.9.2020 o 9.30
/Projekt KR PZ/

 
 
Európsky týždeň športu 
športové aktivity detí                                                                  29.9.-30.9.2020


Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ                      28.9.2020                                                         

 
 
 
Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en