Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45– 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Michaela Poradová

Učiteľka:                Katarína Lukáčová, riaditeľka
                               Lucia Nemergutová
                                

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.


     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie nevieme určiť vždy presný dátum, resp.  garantovať realizáciu plánovaných aktivít.
Ďakujeme za pochopenie.

                                


AKTIVITY JÚN 2021

  
Medzinárodný deň detí - Planetárium                           1.6.2021 od 9.00
(areál MŠ)  

Medzinárodný deň detí -  Pohybové hry                       
1.6.2021 od 9.00 h.
Se sokolem do života
(areál MŠ)  

Návšteva Botanickej záhrady                                       3.6.2021

Olympijský deň                                                            10.6.2021
(areál MŠ)                                                                      

Rozlúčka so SOVIČKAMI                                            11.6.2021 o 15.00 h.
(Letná záhradka) 

Doniesť 1 ks tovaru do tržnice
- na predaj                                                                  14.6.2021

Tržnica - ukončenie projektu FG
rodičia a deti                                                              16.6.2021 od 15.00 h.
(areál MŠ)  

Deň otcov                                                                    21.6.2021
(práce detí) 

Póla radí - aktivita s KR PZ v Košiciach                       21.6.2021 o 9.00 h.
(areál MŠ)  

Rozlúčka s prípravkármi                                              23.6.2021
(areál MŠ)    


     
AKTIVITY MÁJ 2021

  
Deň matiek
(práce detí)                                                                       7.5.2021

Koncoročné fotenie                                                    10.5.2021

Publikácia z príspevkov rodín
- autorská rozprávka a báseň                                      10.5.2021

Kresba na asfalt a fóliu
"Kreslím, kreslím"                                                        13.5.2021

Triedne aktívy on line                                            10.5. až 20.5.2021

Deň hier v Materskej škole                                         28.5.2021

Deň rodiny na Alpinke,
Orientačný beh
"Hráme sa a hľadáme v prírode"                                 28.5.2021 od 16.00AKTIVITY FEBRUÁR 2021

  
Rozvojový program CPPaP
Budúci školák   
                                                               
Turistická vychádzka                                                      17.2.2021

Medzinárodný deň materinského jazyka
- autorská rozprávka
(rodičia a deti, projekt FG)                                                        22.2.2021

Miniplanetárium v Materskej škole                                  24.2.2021AKTIVITY JANUÁR 2021

  
Budúci školák                                                                          7.1.2021
(program zameraný na celkový rozvoj dieťaťa) 

Budúci školák                                                                          14.1.2021
(program zameraný na celkový rozvoj dieťaťa) 

Budúci školák                                                                          21.1.2021
(program zameraný na celkový rozvoj dieťaťa) 

Exkurzia na letisko - múzeum
(rodičia a deti, projekt FG) 

Čajové odpoludnie s rodičmi

Pozorovanie prírody- park v Barci
AKTIVITY DECEMBER 2020

  
 
Doniesť doma vyrobené ikebany VIANOCE 2020                        7.12.2020           (FG projekt) 


Výstava vianočných ikebán                                                  7.-11.12.2020
 (následne budú vianočné ikebany darované do DSS) 

Mikuláš vo Vilôčke                                                          7.12.2020 o 9.15 

Príprava prekvapenia pre rodičov                                             9.12.2020
 (podľa pokynov triednych učiteliek) 

Budúci školák                                                                          10.12.2020
(program zameraný na celkový rozvoj dieťaťa) 

Prosíme nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 23.12.2020 do 8.1.2021                                  do 16.12.2020

Budúci školák                                                                          17.12.2020

Vianoce vo Vilôčke                                                                  18.12.2020  
- dopoludnie prekvapení


     Nech čas vianočný Vám prinesie radosť z detí, lásku rodiny
a nezabudnuteľnú atmosféru.AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15 

Zeleninkové šialenstvo - uhorka                             4.11.2020 o 9.00

Póla radí - príslušníčka KR PZ                                 5.11.2020 o 9.00 

Návšteva múzea                                                     6.11.2020 o 9.00

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

Zeleninkové šialenstvo- uhorka /prezentácia hodiny/      12.11.2020

Turistická vychádzka- pozorovanie stromu                      19.11.2020 o 9.00

Návšteva ZŠ Hroncova                                    podľa dohody a epidemiologickej situácie

Návšteva knižnice                                            podľa dohody a epidemiologickej situácie         


AKTIVITY OKTÓBER 2020

Výtvarné činnosti s tetou Klárou                        
      2.10.2020 o 9.00

Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Návšteva ZOO                                                      7.10.2020

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote 
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00

Prišla jeseň (pozorovanie stromu – park v Barci)    16.10.2020 o 16.00

Návšteva ZŠ Hroncová                                          podľa vývoja situácie 

Návšteva knižnice                                                  podľa vývoja situácie 

 

AKTIVITY SEPTEMBER 2020

Začiatok školského roka 2020/20201                          2.9.2020

Plenárna schôdza a triedny aktív                               16.9.2020 o 16.00

/Beseda s psychologičkou o školskej zrelosti/

Vyrobiť 3D srdiečko                                           21.9.-25.9.2020

/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD Babadlo - Palculienka                                       21.9.2020 o 9.00

/Školský dvor/

Bezpečne do školy                                               22.9.2020 o 9.30

/Projekt KR PZ/

Európsky týždeň športu, športové aktivity detí                29.9.-30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ                      28.9.2020      

                                   

Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en