Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

09:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed,
                             čistenie zubov.

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:45         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                             Krúžková činnosť
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:   Júlia Sivá

Učiteľka:                Ing. Katarína Lukáčová, riaditeľka
                               Lucia Nemergutová
                                
Krúžky:                   Futbalový krúžok "Dajme spolu gól" (pondelok o 14:50)
                               Krúžok Halúzka (pondelok o 15:00       
                               Krúžok konverzácie v anglickom jazyku
                                          (utorok o 14:30 1.skupina, 15.15 2. skupina )                                                          Krúžok Hviezdička (streda o 14:00)
                               Krúžok Karate (štvrtok o 15:00)
                               


AKTIVITY JANUÁR  2020

Program Budúci školák                                                            podľa dohody

Turistická vychádzka do blízkeho okolia                                   10.1.2020

Návšteva knižnice                                                                 15.1.2020

Testovanie detí 2. termín                                                         17.1.2020

Čajové odpoludnie pre starých rodičov                                    22.1.2020 15.20  

Triedny aktív                                                                           28.1.2020 
15.45
                                                
Súťaž tried v stavaní snehuliaka                              podľa snehových podmienokPrajeme Vám v roku 2020 zdravie, pohodu a radosť zo života.
AKTIVITY DECEMBER  2019


Návšteva knižnice                                                                  3.12.2019


Mikuláš v MŠ a spoločné foto                                                 4.12.2019

Divadelné predstavenie pre deti v MŠ
Šmolkovia a Mikuláš                                                                6.12.2019

Doniesťdoma vyrobené vianočné ikebany                                9.12.2019
(budú odovzdané do nemocnice), projekt FG

"Ako sa starať o psíka"                                                         10.12.2019
(stretnutie detí so psíkom a beseda o starostlivosti)

Dofocovanie detí s vianočným motívom                                  11.12.2019
(prihlásené deti)

Návšteva ZŠ Hroncová                                                          13.12.2019

Nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 22.12.2019 do 7.1.2020                                     13.12.2019 
              
Vianočná besiedka                                                                 18.12.2019 o 15.30 

Vianočný koncert - Usmievanka v MŠ                                    19.12.2019

Testovanie detí 1. termín                                                       20.12.2019
(prihlásené deti v UPJŠ Košice, 2. termín bude 17.1.2020)                                 od 14.00 do 17.00


AKTIVITY NOVEMBER  2019


Koncert pre deti pri príležitosti
Dňa materských škôl                                                               5.11.2019


Exkurzia do spaľovne KOSIT                                                  6.11.2019
                                                                                                                     (odchod 8.45 hod.)

Tom a ELO - predstavenie pre deti                                         7.11.2019  
v priestoroch škôlky                                                               
 ( 9.00 hod.)


Zber ošatenia pre Detské domovy                              11.11. až 13.11.2019


Zdravé zúbky - stretnutie detí s odborníkmi s RÚVZ              12.11.2019
                                                                                                                         ( 9.00 a 9.30 hod.) 

Zdravé očká - kontrola zraku                                                  13.11.2019
 ( podľa záujmu rodičov)                                                                                       ( 9.00 hod.)


Odborná prednáška a možnosť informovania
pre rodičov                                                                             13.11.2019
 ( "Športový talent" - nájdeme ten správny šport pre Vaše dieťa                         ( 16.00 hod.)
   prof. Junger, UPJŠ Košice )   


 
Návšteva knižnice                                                                  15.11.2019

 Kurz korčuľovania                                                              18.11. - 29.11.2019
  ( prihlásené deti)


 Tvorivé dielne  rodičia a deti                                                                  27.11.2019
                                                                                                                          ( 15.15 - 16.30 hod.)
AKTIVITY OKTÓBER  2019


Exkurzia do zariadenia SOSNA                                                1.10.2019

Konferencia pre rodičov "Dieťa v modernom svete"                 4.10.2019           
(viď pozvánka)  

Zdravá výživa - rozhovor s odborníkom                                    8.10.2019

Ochutnávka zdravej výživy v škole,
pre rodičov a deti                                                                    16.10.2019
 (doniesť ukážku zdravej stravy)                                                                    od 15.15 do 17.00

Hry a pohyb na Morskom oku                                                   19.10.2019
(prihlásené rodiny)

Prednáška s psychologičkou                                                     23.10.2019 
16.00

Chováme a staráme sa o vtáčiky                                              24.10.2019 
9.00

Poznávame okolie  Barca-lesopark                                            29.10.2019

Návšteva knižnice                                                                    podľa dohody
AKTIVITY SEPTEMBER  2019


Začíname nový školský rok 2019/2020 
s maskotom                                                                   2.9.
2019 
 
 
"Pohybuj sa a raduj sa"
aktivita pre deti s rodičmi na Zlatej Idke                     8.9.2019  

 Zasadnutie Rady školy                                                10.9.2019 o 15.30 hod.
 zvolení členovia                                                                                                
 
Plenárna schôdza a triedny aktív                                10.9.2019 
 o 16.15 hod.
                                                              
                                                                                     Exkurzia - SOSNA 
Družstevná pri Hornáde                                             11.9.2019 
o 9.00 hod.

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                  do 13.9.2019
 
Bábkové divadlo Babadlo
"O psíčkovi a mačičke"                                               18.9.2019 o 9.00 hod.

 Európsky týždeň športu,
športové aktivity detí                                                 24.9.2019

Doniesť knihu do "školskej knižnice"  -                       
projekt Euráčik                                                     do 30.9.2019
 


AKTIVITY JÚN  2019


Tancujeme, spievame - 
diskotéka pri príležitosti MDD                                     3
.6.2019 o 10.00
 
(školský dvor)
 
Športové dopoludnie                                                     6.6.2019 o 9.00  
(ukončenie projektu Svět nekončí za vrátky)                                                                                                          
Návšteva knižnice                                                        11.6.2019 o 9.00
 
Železničná stanica - exkurzia                                      13.6.2019 o 9.15 
                                     
                     
                                                                                       Odpoludnie s oteckom na golfovom ihrisku
Alpinka                                                                        14.6.2019 o 16.00  
       

  Z dôvodu plánovania prevádzky materskej školy 
v letných mesiacoch, prosíme o nahlásenie
dochádzky Vášho dieťaťa v mesiacoch júl-august              do 14.6.2019
 (osobne v triede alebo e-mailom)

Plavecký kurz                                                              od 17.6.2019 do 28.6.2019
 (prihlásené deti)

"Obchodný dom Vilôčka"                                                      18.6.2019 od 15.00 do 16.30
 (ukončenie projektu Šetrím si...)                                                                                       
 
Hasičská stanica - exkurzia                                       termín podľa dohody
                                                     
AKTIVITY MÁJ  2019


 Plavecký výcvik AQUA                                                      29.4. - 14.5.2019 
  (prihlásené deti)                                                                                      (9.40 - 10.20)
                                                                                                                  

 Odborná prednáška pre rodičov
 "Dieťa v modernom svete"                                            
9.5.2019 o 15.45
  
(PaeDr. Jana Svobodová, ČR)                                                                                                                                                                                                                                   
  Deň matiek - besiedka na školskom dvore                                    16.5.2019 o 15.15

  Výlet do Betliara                                                                 19.5.2019   (nedeľa) 
  (prihlásené rodiny)

 SOSNA Družstevná pri Hornáde- exkurzia
                         21.5.2019 o 9.00

 Orientačný beh - rodičia a deti                                           23.5.2019 
 
  (projekt 1-2-3...)                                                                                   od 15.15 do 16.45


 Spoločný futbalový tréning - rodičia a deti
                            27.5.2019
  
(Základná škola Bernolákova, prihlásené deti)                                                                           od 13.00 do 14.00   
 
 Triedny aktív pre rodičov
                                                          30.5.2019 o 15.30

 Medzinárodný deň detí -
 Návšteva bábkového divadla                                                  
31.5.2019 o 8.30
 Slniečko a snežní ľudkovia                                                                     AKTIVITY APRÍL  2019


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019 
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)        


Návšteva knižnice                                                    15.4.2019                                                                                                                           

Otvorená hodina krúžku Konverzácia anglického
jazyka  
(prihlásené deti)                                                                                            16.4.2019 
od 16.00 do 16.40

Exkurzia do Botanickej záhrady - rasstliny                   17.4.2019 
o 9.15

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                  25.4.2019 
dopoludnie 

Plavecký výcvik AQUA
(prihlásené deti)                                                                          29.4. - 14.5.2019  
                                                                                                                                          ( 9.40 - 10.20 )


Sadenie byliniek (podľa projektu)                  AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                  jedálni

Návšteva divadelného predstavenia
v ŠD - Malá scéna                                                           11.3.2019  
10.00

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Tajomstvo prírody - les
(turistická vychádzka do lesoparku s lesným pedagógom)                 18.3.2019 9.30

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019 
od 15.15 do 16.45 

Turistická vychádzka "Nad Jazerom" - Deň vody            22.3.2019 
9.30

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019 
9.30

Návšteva knižnice

Návšteva ZŠ Hroncova


Hasiči v materskej škole                                                  AKTIVITY FEBRUÁR  2019Lyžiarsky výcvik (prihlásené deti)                        od 11.2.2019 do 15.2.2019

Výroba búdky z odpadového materiálu
rodič a dieťa                                                        od 18.2.2019 do 22.2.2019

Návšteva knižnice                                                      18.2.2019 

Karneval a fotenie 
deti sú v maskách celý deň                                         20.2.2019 

Turistická vychádzka blízke okolie,
rozvešanie búdok                                                         26.2.2019 
 

Návšteva ZŠ Hroncova                                                 podľa dohody


 
AKTIVITY JANUÁR  2019


Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                10.1.2019 o 16:30

Návšteva knižnice                                                        14.1.2019 o  9:15

Planetárium v SMŠ                                                       16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                               22.1.2019 o  9:00
 
Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                 23.1.2019 od 15:30 do 17:00 


Triedny aktív a informovanie o lyžiarskom kurze          24.1.2019 o 15:45

Exkurzia do spaľovne KOSIT                                        31.1.2019 o 9:00
AKTIVITY DECEMBER 2018

Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            
06.12.2018 o 09:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ Miškovecká           07.12.2018 o 09:00

Návšteva knižnice                                                                 10.12.2018 o 09:30 

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         12.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                             16.12.2018 dopoludnie

Návšteva jazdiarne a jazda na koňoch                                18.12.2018 o 09:00   AKTIVITY NOVEMBER 2018


Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Steelpark  
- park vedy (exkurzia)                                                    06.11.2018 o 08:30

Návšteva knižnice
                                                                            14.11.2018 o 10:00 

Kreatívny labyrint – výtvarné aktivity vo VSG                                  20.11.2018 o 09:15

Návšteva ZŠ Hroncová                                  
                                   22.11.2018 o 10:00

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ   
                                28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody
AKTIVITY OKTÓBER 2018

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Exkurzia na PD Čečejovce                                                     04.10.2018 o 09:30

Predstavenie Tom a Elo
                                                         09.10.2018 o 09:15

Golfový kurz a Tarzaniáda na Alpinke                                   10.10.2018 o 09:30

Prednáška logopedičky pre rodičov  
                                     10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                             24.10.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018

Návšteva ZŠ Hroncová                                                                   podľa dohody


AKTIVITY SEPTEMBER 2018


Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           06.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:00 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Otvorená hodina pre rodičov "Ja a moja rodina"                   20.09.2018 o 15:15

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018(sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                   od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018
 

                
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en