Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed,
                             čistenie zubov.

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:45         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:30        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                             Krúžková činnosť
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:   Júlia Sivá

Učiteľka:                Ing. Katarína Lukáčová, riaditeľka
                               Lucia Nemergutová
                                
Krúžky:                   Futbalový krúžok "Dajme spolu gól" (pondelok o 14:50)
                               Krúžok Halúzka (pondelok o 15:00       
                               Krúžok konverzácie v anglickom jazyku
                                          (utorok o 14:30 1.skupina, 15.15 2. skupina )                                                         Krúžok Hviezdička (streda o 14:00)
                               Krúžok Karate (štvrtok o 15:00)
                                

 


 

 
 
AKTIVITY MAREC 2020


Poďme spolu šetriť energiu                                    5.3.2020
/Hry pre deti SMŠ/

Divadlo v priestoroch MŠ
                                                      10.3.2020

Návšteva knižnice                                               11.3.2020


Školské kolo Súťaže v prednese                         12.3.2020

Muzikálová rozprávka s Ujom Ľubom                   16.3.2020


Odborná prednáška pre rodičov
/Mgr. Oríšková: Logopedická starostlivosť/       17.3.2020 o 16.00 hod.

Odovzdanie literárneho dielka
/Prokekt FG/      
                                              
20.3.2020

Deň vody                                                             24.3.2020
/Odpoludňajšie hry pre deti a rodičov/

Turistická vychádzka                                          26.3.2020


Predbežné termíny niektorých  aktivít na marec  - jún  2020

 

marec  

Termín

Aktivita

Určená pre :

13.03.2020

„súťaž“ v prednese poézie a prózy

všetky triedy

16.03.2020

Beseda s logopedičkou

všetky triedy

20.03.2020

Doniesť literárne dielko (projekt)

všetky triedy

apríl  

Termín

Aktivita

Určená pre :

03.04.2020

„súťaž“ v speve

všetky triedy

06.04.2020

Doniesť ikebanu  - téma Veľká noc ( projekt)

všetky triedy

20.- 23.04.2020

otvorená hodina pre rodičov

postupne po triedach

máj  

Termín

Aktivita

Určená pre :

05.05.2020

Dopoludnie: generálka  v KS Južan

všetky triedy

06.05.2020 od 16:00

Besiedka Deň matiek a rozlúčka s prípravkármi

všetky triedy

11.5.-15.5.2020

Škola v prírode

Prihlásené deti od 5 rokov

30.5.2020 – sobota

Hry pre rodičov a deti – Slnečný majer

Podľa záujmu

Podľa dohody

Orientačný beh

Podľa záujmu

Jún 

Termín

Aktivita

Určená pre :

02.06.2020

Bábkové predstavenie  v BD Tajovského ulica

všetky triedy

08.-19.06.2020

Plavecký výcvik

Prihlásené deti

11.06.2020 od 16:00

Deň otcov

2. poschodie

18.06.2020 od 16:00

Deň otcov

1. poschodie

23.06.20

Rozlúčka s prípravkármi v MŠ

všetky triedy

01.06.2020

MDD hry pre deti

všetky triedy

03.06.2020

Obchod – projekt

všetky triedy

 

 

 

AKTIVITY FEBRUÁR  2020


Program Budúci školák                                                       4.2.2020
(sovičky)

Otvorená hodina A.J.                                                         4.2.2020  
( pokročilí)                                                                                                     (15.30 hod.)


Karneval                                                                              5.2.2020
                                                                                         
Klauniáda - predstavenie Divadla v kufri                              6.2.2020
                                                                                                                       ( 9.15 hod.) 

Lyžiarsky výcvik                                                                   10. - 14.2.2020
(prihlásené deti)                                                                                      

Návšteva knižnice                                                                 12.2.2020
 
 
Program budúci školák                                                         18.2.2020

Otvorená hodina A.J.                                                            18.2.2020  
( začiatočníci)                                                                                                   (15.30 hod.)

 Program budúci školák                                                          25.2.2020

 Planetárium CVČ                                                                                      26.2.2020
                                                                                                                          ( 9.00 hod.)

Zbierka pre útulky zvierat                                                     27.2.2020
AKTIVITY JANUÁR  2020

  
 
Program Budúci školák                                                            podľa dohody

Turistická vychádzka do blízkeho okolia                                   10.1.2020

Návšteva knižnice                                                                 15.1.2020

Testovanie detí 2. termín                                                         17.1.2020

Čajové odpoludnie pre starých rodičov                                    22.1.2020 15.20  

Triedny aktív                                                                           28.1.2020 
15.45
                                                
Súťaž tried v stavaní snehuliaka                              podľa snehových podmienokPrajeme Vám v roku 2020 zdravie, pohodu a radosť zo života.

 AKTIVITY DECEMBER  2019
 

Návšteva knižnice                                                                  3.12.2019

Mikuláš v MŠ a spoločné foto                                                 4.12.2019

Divadelné predstavenie pre deti v MŠ
Šmolkovia a Mikuláš                                                                6.12.2019

Doniesťdoma vyrobené vianočné ikebany                                9.12.2019
(budú odovzdané do nemocnice), projekt FG

"Ako sa starať o psíka"                                                         10.12.2019
(stretnutie detí so psíkom a beseda o starostlivosti)

Dofocovanie detí s vianočným motívom                                  11.12.2019
(prihlásené deti)

Návšteva ZŠ Hroncová                                                          13.12.2019

Nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 22.12.2019 do 7.1.2020                                     13.12.2019 
              
Vianočná besiedka                                                                 18.12.2019 o 15.30 

Vianočný koncert - Usmievanka v MŠ                                    19.12.2019

Testovanie detí 1. termín                                                       20.12.2019
(prihlásené deti v UPJŠ Košice, 2. termín bude 17.1.2020)                                 od 14.00 do 17.00
 


 
 
AKTIVITY NOVEMBER  2019

 

Koncert pre deti pri príležitosti
Dňa materských škôl                                                               5.11.2019

Exkurzia do spaľovne KOSIT                                                  6.11.2019
                                                                                                                     (odchod 8.45 hod.)

Tom a ELO - predstavenie pre deti                                         7.11.2019  
v priestoroch škôlky                                                               
 ( 9.00 hod.)


Zber ošatenia pre Detské domovy                              11.11. až 13.11.2019


Zdravé zúbky - stretnutie detí s odborníkmi s RÚVZ              12.11.2019
                                                                                                                         ( 9.00 a 9.30 hod.) 

Zdravé očká - kontrola zraku                                                  13.11.2019
 ( podľa záujmu rodičov)                                                                                       ( 9.00 hod.)


Odborná prednáška a možnosť informovania
pre rodičov                                                                             13.11.2019
 ( "Športový talent" - nájdeme ten správny šport pre Vaše dieťa                         ( 16.00 hod.)
   prof. Junger, UPJŠ Košice )   


 
Návšteva knižnice                                                                  15.11.2019

 Kurz korčuľovania                                                              18.11. - 29.11.2019
  ( prihlásené deti)


 Tvorivé dielne  rodičia a deti                                                                  27.11.2019
                                                                                                                          ( 15.15 - 16.30 hod.) 

 
 
AKTIVITY OKTÓBER  2019
 


Exkurzia do zariadenia SOSNA                                                1.10.2019

Konferencia pre rodičov "Dieťa v modernom svete"                 4.10.2019           
(viď pozvánka)  

Zdravá výživa - rozhovor s odborníkom                                    8.10.2019

Ochutnávka zdravej výživy v škole,
pre rodičov a deti                                                                    16.10.2019
 (doniesť ukážku zdravej stravy)                                                                    od 15.15 do 17.00

 
Hry a pohyb na Morskom oku                                                   19.10.2019
(prihlásené rodiny)

Prednáška s psychologičkou                                                     23.10.2019 
16.00

Chováme a staráme sa o vtáčiky                                              24.10.2019 
9.00

Poznávame okolie  Barca-lesopark                                            29.10.2019

Návšteva knižnice                                                                    podľa dohody
 
 
AKTIVITY SEPTEMBER  2019


Začíname nový školský rok 2019/2020 
s maskotom                                                                   2.9.
2019 
 
 
 
"Pohybuj sa a raduj sa"
aktivita pre deti s rodičmi na Zlatej Idke                     8.9.2019  

 Zasadnutie Rady školy                                                10.9.2019 
o 15.30 hod.
 
 zvolení členovia                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Plenárna schôdza a triedny aktív                                10.9.2019 
 o 16.15 hod.
                                                              
                                                                                     Exkurzia - SOSNA 
Družstevná pri Hornáde                                             11.9.2019 
o 9.00 hod.

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                  do 13.9.2019
 
Bábkové divadlo Babadlo
 
"O psíčkovi a mačičke"                                               18.9.2019 o 9.00 hod.

 Európsky týždeň športu,
športové aktivity detí                                                 24.9.2019

Doniesť knihu do "školskej knižnice"  -                       
projekt Euráčik                                                     do 30.9.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


AKTIVITY JÚN  2019


Tancujeme, spievame - 
diskotéka pri príležitosti MDD                                     3
.6.2019 o 10.00
 
(školský dvor)
 
 
Športové dopoludnie                                                     6.6.2019 o 9.00  
 
 
 
 
 
(ukončenie projektu Svět nekončí za vrátky)                                                                                                          
 
Návšteva knižnice                                                        11.6.2019 o 9.00
 
Železničná stanica - exkurzia                                      13.6.2019 o 9.15 
                                     
                     
                                                                                       Odpoludnie s oteckom na golfovom ihrisku
 
Alpinka                                                                        14.6.2019 o 16.00  
 
 
 
 
 
 
       

  Z dôvodu plánovania prevádzky materskej školy 
v letných mesiacoch, prosíme o nahlásenie
dochádzky Vášho dieťaťa v mesiacoch júl-august              do 14.6.2019
 (osobne v triede alebo e-mailom)

Plavecký kurz                                                              od 17.6.2019 do 28.6.2019
 (prihlásené deti)

"Obchodný dom Vilôčka"                                                      18.6.2019 od 15.00 do 16.30
 (ukončenie projektu Šetrím si...)                                                                                       
 
 
Hasičská stanica - exkurzia                                       termín podľa dohody
                                                     
 
 
AKTIVITY MÁJ  2019
 


 Plavecký výcvik AQUA                                                      29.4. - 14.5.2019 
 
  (prihlásené deti)                                                                                      (9.40 - 10.20)
                                                                                                                  

 Odborná prednáška pre rodičov
 "Dieťa v modernom svete"                                            
9.5.2019 o 15.45
  
(PaeDr. Jana Svobodová, ČR)                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
  Deň matiek - besiedka na školskom dvore                                    16.5.2019 o 15.15
 

  Výlet do Betliara                                                                 19.5.2019   (nedeľa) 
 
 
 
  (prihlásené rodiny)

 SOSNA Družstevná pri Hornáde- exkurzia
                         21.5.2019 o 9.00

 Orientačný beh - rodičia a deti                                           23.5.2019 
 
  (projekt 1-2-3...)                                                                                   od 15.15 do 16.45


 Spoločný futbalový tréning - rodičia a deti
                            27.5.2019
  
(Základná škola Bernolákova, prihlásené deti)                                                                           od 13.00 do 14.00   
 
 
 
 
 Triedny aktív pre rodičov
                                                          30.5.2019 o 15.30
 

 Medzinárodný deň detí -
 Návšteva bábkového divadla                                                  
31.5.2019 o 8.30
 Slniečko a snežní ľudkovia                                                                     

 
 


AKTIVITY APRÍL  2019
 


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 
 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019 
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
 
 
 
 
 
 
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)        


Návšteva knižnice                                                    15.4.2019                                                                                                                           
 

Otvorená hodina krúžku Konverzácia anglického
jazyka  
(prihlásené deti)                                                                                            16.4.2019 
od 16.00 do 16.40

Exkurzia do Botanickej záhrady - rasstliny                   17.4.2019 
o 9.15

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                  25.4.2019 
dopoludnie 

Plavecký výcvik AQUA
(prihlásené deti)                                                                          29.4. - 14.5.2019  
                                                                                                                                          ( 9.40 - 10.20 )


Sadenie byliniek (podľa projektu)                   
 
 
AKTIVITY MAREC  2019
 


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
 
 
 
 
 
 
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                  jedálni

Návšteva divadelného predstavenia
v ŠD - Malá scéna                                                           11.3.2019  
10.00

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Tajomstvo prírody - les
(turistická vychádzka do lesoparku s lesným pedagógom)                 18.3.2019 9.30
 
 
 

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019 
od 15.15 do 16.45 

Turistická vychádzka "Nad Jazerom" - Deň vody            22.3.2019 
9.30

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019 
9.30

Návšteva knižnice

Návšteva ZŠ Hroncova


Hasiči v materskej škole                                                  AKTIVITY FEBRUÁR  2019Lyžiarsky výcvik (prihlásené deti)                        od 11.2.2019 do 15.2.2019

Výroba búdky z odpadového materiálu
rodič a dieťa                                                        od 18.2.2019 do 22.2.2019

Návšteva knižnice                                                      18.2.2019 

Karneval a fotenie 
deti sú v maskách celý deň                                         20.2.2019 

Turistická vychádzka blízke okolie,
rozvešanie búdok                                                         26.2.2019 
 

Návšteva ZŠ Hroncova                                                 podľa dohody


 
 
 
 
AKTIVITY JANUÁR  2019


Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                10.1.2019 o 16:30

Návšteva knižnice                                                        14.1.2019 o  9:15

Planetárium v SMŠ                                                       16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                               22.1.2019 o  9:00
 
 
 
 
Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                 23.1.2019 od 15:30 do 17:00 


Triedny aktív a informovanie o lyžiarskom kurze          24.1.2019 o 15:45

Exkurzia do spaľovne KOSIT                                        31.1.2019 o 9:00
AKTIVITY DECEMBER 2018

 

Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            
06.12.2018 o 09:15

 

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ Miškovecká           07.12.2018 o 09:00

 

 

 

 

Návšteva knižnice                                                                 10.12.2018 o 09:30 

 

 

 

 

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         12.12.2018 o 15:30 

 

 

 

 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

 

 

 

 

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                             16.12.2018 dopoludnie

Návšteva jazdiarne a jazda na koňoch                                18.12.2018 o 09:00   

 
 


AKTIVITY NOVEMBER 2018


Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Steelpark  
- park vedy (exkurzia)                                                    06.11.2018 o 08:30

Návšteva knižnice
                                                                            14.11.2018 o 10:00 

Kreatívny labyrint – výtvarné aktivity vo VSG                                  20.11.2018 o 09:15

Návšteva ZŠ Hroncová                                  
                                   22.11.2018 o 10:00

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ   
                                28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody
 
 
 
AKTIVITY OKTÓBER 2018

 

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Exkurzia na PD Čečejovce                                                     04.10.2018 o 09:30

Predstavenie Tom a Elo
                                                         09.10.2018 o 09:15

Golfový kurz a Tarzaniáda na Alpinke                                   10.10.2018 o 09:30

Prednáška logopedičky pre rodičov  
                                     10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

 

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                             24.10.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste
                                              29.10.2018

Návšteva ZŠ Hroncová                                                                   podľa dohody

 
 

AKTIVITY SEPTEMBER 2018


Začiatok školského roka 2018/2019                                     

03.09.2018 o 07:00

 

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           06.09.2018 o 16:15

 

 

 

 

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:00 

 

 

 

 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

 

 

 

 

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

 

 

 

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Otvorená hodina pre rodičov "Ja a moja rodina"                   20.09.2018 o 15:15

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           
22.09.2018(sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                   od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018
 

                
 
 
 
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en