Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Veronika Ženčuchová

Učiteľka:                Veronika Grešová
                                    
Agáta Chomová 
                                
                                

Krúžky:                  Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                             
                              Anglický jazyk - konverzácia

                                                      (pondelok 15.15-16.00, štvrtok 15.15-16.00)
                             
                              Dajme spolu gól - šport (pondelok 15.00-15.45)

                              Pohybová príprava - šport (štvrtok 15.15-16.00)

                                   Črievička-baletná príprava (piatok 15.00-15.45)

                            

 

AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                             5.9.2022

Návšteva knižnice                                                     12.9.2022 

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                           13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                   19.9.-23.9.2022 

športové aktivity na školskom dvore

Plenárna schôdza                                               20.9.2022 
o 16.00 h.

Exkurzia - PD Čečejovce                                    21.9.2022

Póla radí                                                             26.9.2022 
 
Projekt KR PZ

Bezpečne do školy                                              27.9.2022
Projekt KR PZ


              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 - 2023
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en