Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Veronika Ženčuchová

Učiteľka:                Veronika Grešová
                                    
Agáta Chomová 
                                
                                

Krúžky:                  Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                             
                              Anglický jazyk - konverzácia
 (utorok 14.10-14.55, 15.00-15.45)
                             
                              Dajme spolu gól - šport (pondelok 15.00-15.45)

                              Pohybová príprava - šport (štvrtok 15.15-16.00)

                                   Črievička-baletná príprava (piatok 15.00-16.00)

                 
          

 AKTIVITY JÚN 2023


MDD vo Vilôčke                                                               1.6.2023
Tanečno športové dopoludnie na školskom dvore

Rozlúčka predškolákov
Koliba Zlatá podkova                                                        8.6.2023 

Piknik v meste                                                                 15.6.2023

Návšteva knižnice                                                           16.6.2023

Piknik v meste                                                                 15.6.2023

Návšteva Steelparku - Zahrajme sa  
na magnety                                                                      21.6.2023

Vilôčka sa lúči s predškolákmi                                         30.6.2023AKTIVITY MÁJ 2023


Triedny aktív                                                                 4.5.2023

Generálka programu v CVČ Domino                               10.5.2023 o 9.00 hod.

Školská akadémia pri príležitosti
DŇA RODINY v CVČ Domino, Popradská ul.                  11.5.2023  o 16.00 hod.

Návšteva knižnice                                                         12.5.2023

Skríning detských očiek                                                18.5.2023

Športové dopoludnie                                                      23.5.2023 
od 9.00 hod.
(v spolupráci so ZŠ Hroncova + projekt Tréneri v škole) 

Návšteva Bábkového divadla - rozprávka Sloník             30.5.2023 o 9.00 hod.


AKTIVITY APRÍL 2023

Veľkonočné tvorivé dielne                                               4.4.2023 

USMIEVANKA a veľkonočné tradície                             5.4.2023    
(školské priestory) 

Hókusy-pokusy s vodou                                                    6.4.2023

Koncoročné fotenie                                                        13.4.2023

Návšteva knižnice                                                           14.4.2023

Projekt "Aby sme si rozumeli"
- prvé stretnutie                                                             19.4.2023

DEŇ
  ZEME - Výlet do lesoparku Furča,
spojený s čistením lesa a ekovýchovou                             21.4.2023

Lesná pedagogika                                                             25.4.2023

Tvoríme z keramiky                                                         27.4.2023AKTIVITY MAREC 2023


Burza kníh                                                                       1.3.2023 popoludní
(školské priestory) 

Divadlo Babadlo "Kráľovstvo variešiek"                           3.3.2023 o 9.15 hod.    (školské priestory) 

Beseda so spisovateľkou Judkou Kukajovou,
autorkou knihy Brokoličkin príbeh                                   7.3.2022 
o 9.00 hod
(školské priestory) 

Návšteva mini ZOO v botanickej záhrade                       14.3.2023

Návšteva knižnice                                                           15.3.2023

Spoločné čítanie v MŠ
- spolupráca so ZŠ

Deň vody - hokusy, pokusy s vodou                                  22.3.2023

Školské kolo v prednese poézie a prózy                           23.3.2023

Vystúpenie sokoliara                                                        24.3.2023

Školské kolo v sólovom speve                                           30.3.2023AKTIVITY FEBRUÁR 2023


Karneval                                                                       3.2.2023 o 9.00 hod.
(školské priestory) 
      
Exkurzia na stanicu                                                       8.2.2023

Ekovýchova v MŠ                                                                                     13.2.2023 o 9.00  hod. 

Návšteva knižnice                                                        15.2.2023

Návšteva Základnej školy                                            17.2.2023

Otvorená hodina pre rodičov -
Konzultačné popoludnie                                                17.2.2023 o 15.00 hod.

Turistická vychádzka do ZOO
"Objavujeme svet"                                                       21.2.2023

Osobné konzultácie rodičov predškolákov
s triednou učiteľkou a školskou psychologičkou           22.2.2023 (15.00-17.00)

ASTRO SHOW - Planetárium v MŠ                              23.2.2023
AKTIVITY JANUÁR 2023


Divadelné predstavenie                                                 10.1.2023
(školské priestory) 

Projekt môj strom                                                         11.1.2023
(v dopoludňajších hodinách)

Novoročný punč na Jahodnej                                         13.1.2023
(v popoludňajších hodinách,
pokyny budú zaslané e-mailom)

Návšteva knižnice                                                           13.1.2023

Lyžiarsky výcvik pre predškolákov                                  23.-27.1.2023

Depistáž šlolskej zrelosti                                               každý štvrtok


AKTIVITY DECEMBER 2022


Rozsvietenie Adventného venca                                       1.12.2022
(školský dvor)    

Návšteva knižnice                                                            2.12.2022

Logopédia                                                                         2.12.2022
(prihlásené deti) 

Mikuláš vo Vilôčke                                                            5.12
.2022

Vianočná ikebana pre seniorov                                          5.12.-15.12.2022 
(pokyny budú rodičom zaslané e-mailom)

Logopédia                                                                         9.12.2022
(prihlásené deti) 

Pečenie medovníčkov                                                        14.12.2022

Vianočné divadelné predstavenie 
"Od Ondreja do Troch kráľov"                                         20.12.2022
(školské priestory)

VIANOCE vo Vilôčke                                                        21.12.2022
(sviatočný obed, darčeky, vianočný pozdrav pre rodičov)

Ukončenie projektu Budem prvákAKTIVITY NOVEMBER 2022


Deň materských škôl                                                  4.11.2022
Školská aktivita                 

Návšteva knižnice                                                       4.11.2022

Logopédia                                                                   4.11.2022

Škola korčuľovania                                               7.- 11.11.2022
Prihlásené deti z triedy Sovičiek

Vianočné fotenie                                                       14.11.2022

Návšteva Východoslovenskej galérie                         16.11.2022
"More možností" - výstavno-edukačná výstava s enviromentálnou
tématikou spojená s tvorivými dielňami

Exkurzia v ZOO                                                         23.11.2022 (odchod  9.00 hod.)

Dentálna hygiena                                                        24.11.2022
Preventívny program v spolupráci s RÚVZ Košice

Logopédia                                                                  25.11.2022

CCPPPaP - Budúci školák
                              18., 22. a 29.11.2022
(deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie) 

Bábkové divadlo                                                         30.11.2022 (odchod 8.30 hod.)
(Valibuk a Laktibrada) 


AKTIVITY OKTÓBER 2022


Môj strom
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody                5.10.2022

Zeleninkové šialenstvo
Projekt zameraný na zdravý životný štýl

Návšteva knižnice                                                       10.10.2022

Jeseníčkové tvorenie pri čaji                                     12.10.2022
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi

Návšteva Východoslovenskej galérie                           13.10.2022
"More možností" - výstavno-edukačná výstava s enviromentálnou
tématikou spojená s tvorivými dielňami

Projekt CPPPaP - Budúci školák                            18. a 25.10.2022
(deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie) 

Návšteva ZŠ Hroncová                                                 21.10.2022                                                                                                          AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                             5.9.2022

Návšteva knižnice                                                     12.9.2022 

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                           13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                   19.9.-23.9.2022 

športové aktivity na školskom dvore

Plenárna schôdza                                               20.9.2022 
o 16.00 h.

Exkurzia - PD Čečejovce                                    21.9.2022

Póla radí                                                             26.9.2022 
 
Projekt KR PZ

Bezpečne do školy                                              27.9.2022
Projekt KR PZ


              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 - 2023
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en