Súkromná materská škola Vilôčka - CENNÍK

 
 
CENNÍKMesačný poplatok žiakov do dovŕšenia veku 3 rokov


Štandardný mesačný poplatok nových žiakov od 3 rokov


Mesačný poplatok žiakov po dovŕšení veku 3 rokov 
*
265 EUR


 200 EUR


180 EUR
Starostlivosť v noci a cez víkend 

     
5 EUR/hodina  
(len pre zazmluvnené detičky)

Starostlivosť u Vás doma
5 EUR/hodina 
(len pre zazmluvnené detičky)
Poplatok za stravu

 2,50 EUR/deň

Poplatok za bezlepkovú / bezlaktózovú stravu                                       3,50 EUR/deň


Poplatok pri vopred hlásenej celomesačnej absencii                                      
100 EUR
      

Poplatok pri vopred hlásenej absencii 10 pracovných dní do veku 3 rokov      200 EUR


Znížené školné platí pre žiakov, ktorí pred dovŕšením veku 3 rokov navštevovali SMŠ Vilôčka alebo Súkromné jasle Vilôčka


Prosíme Vás o úhradu bežných platieb mesiac vopred, vždy do 10. dňa daného mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti.

Po nahlásení neprítomnosti dieťatka do 7:30 na tel.číslo v herničke, stravný poplatok za predmetný deň neúčtujeme.
Rodičia pozor!

Ak namiesto materskej dovolenky pracujete, študujete dennú formu štúdia na strednej alebo vysokej škole, tak Vám zo zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po splnení všetkých náležitostí prislúcha Príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 230 EUR mesačne. Od januára 2016 je výška príspevku upravená až na 280 EUR/mesačne! Ak máte záujem oslovte nás, my Vám radi poradíme kde a ako tento štátny príspevok získať. (Formulár žiadosti nájdete aj na našej stránke v sekcii Kontakt → Dokumenty → Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa).

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en