Súkromná materská škola Vilôčka - CENNÍK

 
 


CENNÍKMesačný poplatok žiakov do dovŕšenia veku 3 rokov


Štandardný mesačný poplatok nových žiakov od 3 rokov


Mesačný poplatok žiakov po dovŕšení veku 3 rokov 
*
280 EUR


 215 EUR


195 EUR
Starostlivosť v noci a cez víkend 

     6 EUR/hodina
 
(len pre zazmluvnené detičky)
Starostlivosť u Vás doma
6
EUR/hodina 

(len pre zazmluvnené detičky)
Poplatok za stravu

 2,50 EUR/deň

Poplatok za bezlepkovú / bezlaktózovú stravu                                       3,50 EUR/deň


Štátny príspevok na stravu rok pred plnením školskej dochádzky          
1
,20 EUR/deň


Poplatok pri vopred hlásenej celomesačnej absencii                                      
100 EUR
      

Poplatok pri vopred hlásenej absencii 10 pracovných dní do veku 3 rokov      200 EUR


Znížené školné platí pre žiakov, ktorí pred dovŕšením veku 3 rokov navštevovali SMŠ Vilôčka alebo Súkromné jasle Vilôčka


Prosíme Vás o úhradu bežných platieb mesiac vopred, vždy do 10. dňa daného mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti.

Po odhlásení zo stravy na telefónnom čísle 0910 315 321 formou SMS správy, resp. nahlásení neprítomnosti dieťatka do 7:30 na telefónne číslo danej triedy, stravný poplatok za predmetný deň neúčtujeme.
Vážení rodičia,

Ak namiesto materskej dovolenky pracujete, študujete dennú formu štúdia na strednej alebo vysokej škole, tak Vám zo zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po splnení všetkých náležitostí prislúcha Príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 EUR/mesačne. Ak máte záujem oslovte nás, my Vám radi poradíme kde a ako tento štátny príspevok získať. (Formulár žiadosti nájdete aj na našej stránke v sekcii Kontakt → Dokumenty → Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa).

Pri čerpaní tohto príspevku je však potrebné mať na pamäti, že dochádza k odňatiu rodičovského príspevku, ktorý je v roku 2020 vo výške 370 EUR (respektíve 270 EUR) mesačne. 
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en