Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám./ 

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                  Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                               Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Petra Forgáčová

Učiteľky:                 Alžbeta Kovácsová
                                Jarmila Kanászová - riaditeľka MŠ

Krúžky:                    Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                                      KidsFun Academy (streda 15.30-16.15)              


   AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                                 5.9.2022  

Plenárna schôdza                                                           7.9.2022 o 16.00 h.

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                              13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                      19.9.-23.9.2022 
Športové aktivity na školskom dvore


Bezpečne do školy                                                 27.9.2022 
Projekt KR PZ




              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 -2023






                                


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en