Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                   Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                               Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Veronika Zorská

Učiteľky:                 Veronika Grešová
                                Zuzana Palenčárová

Krúžky:                   Krúžok Halúzka (pondelok o 15:00)
                               Krúžok Hviezdička (streda o 14:00)
        AKTIVITY OKTÓBER  2019


Konferencia pre rodičov "Dieťa v modernom svete"                 4.10.2019           (viď pozvánka) 

Zdravá výživa - rozhovor s odborníkom                                    8.10.2019

Ochutnávka zdravej výživy v škole,
pre rodičov a deti                                                                   16.10.2019
 (doniesť ukážku zdravej stravy)                                                                   od 15.15 do 17.00

Hry a pohyb na Morskom oku                                                  19.10.2019
(prihlásené rodiny)

Prednáška s psychologičkou                                                    23.10.2019
16.00

Chováme a staráme sa o vtáčiky                                             24.10.2019
9.00
AKTIVITY SEPTEMBER  2019


Začíname nový školský rok 2019/2020 
s maskotom                                                                   2.9.
2019 
 
 
"Pohybuj sa a raduj sa"
aktivita pre deti s rodičmi na Zlatej Idke                     8.9.2019                   
                                                                                                       
 Plenárna schôdza a triedny aktív                                  9.9.2019  o 16.15 hod.
                                                              
                                                                                       Zasadnutie Rady školy                                                10.9.2019 o 15.30 hod.
zvolení členovia
 
 Bábkové divadlo Babadlo
"O psíčkovi a mačičke"                                                18.9.2019 
o 9.00 hod.

 Európsky týždeň športu,
športové aktivity detí                                                  24.9.2019

Doniesť knihu do "školskej knižnice"  -                       
projekt Euráčik                                                       do 30.9.2019
 
AKTIVITY JÚN  2019


Tancujeme, spievame -
diskotéka pri príležitosti MDD                                     3
.6.2019 o 10.00
 
(školský dvor)
 
Športové dopoludnie                                                     6.6.2019 o 9.00  
(ukončenie projektu Svět nekončí za vrátky)                                                                                                          
 Návšteva ZOO v Botanickej záhrade                          12.6.2019 o 9.30
                                                              
                                                                                       Odpoludnie s oteckom na golfovom ihrisku
Alpinka                                                                        14.6.2019 
o 16.00  
       

  Z dôvodu plánovania prevádzky materskej školy
v letných mesiacoch, prosíme o nahlásenie
dochádzky Vášho dieťaťa v mesiacoch júl-august              do 14.6.2019
 (osobne v triede alebo e-mailom)

"Obchodný dom Vilôčka"                                                      18.6.2019 od 15.00 do 16.30
 (ukončenie projektu Šetrím si...)                                                                                       
 

 

                                                                

AKTIVITY MÁJ  2019


Odborná prednáška pre rodičov
 "Dieťa v modernom svete"                                             
9.5.2019 o 15.45
 
(PaeDr. Jana Svobodová, ČR)                                                                                                      
 Návšteva ZOO v Botanickej záhrade                             14.5.2019 o 9.15
                                                              
                                                                                          Deň matiek - besiedka na školskom dvore                      16.5.2019 o 15.15  
       

  Výlet do Betliara                                                                   19.5.2019   (nedeľa) 
  (prihlásené rodiny)

 Orientačný beh - rodičia a deti                                             23.5.2019
 
  (projekt 1-2-3...)                                                                                       od 15.15 do 16.45


 Triedny aktív pre rodičov
                                                            27.5.2019 o 15.30

 Medzinárodný deň detí -
 Návšteva bábkového divadla                                                   
31.5.2019 o 8.30
 Slniečko a snežní ľudkovia                                                                     AKTIVITY APRÍL  2019


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)       

                                                                                    
Exkurzia do Botanickej záhrady - rastliny                     17.4.2019   o 9.15 

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                  25.4.2019 dopoludnie 


Sadenie byliniek (podľa projektu)                                      
AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                  jedálni

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019
od 15.15 do 16.45 

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019
 9.30

Hasiči v materskej škole                                                  podľa dohody
AKTIVITY FEBRUÁR  2019


Výroba búdky z odpadového materiálu                                     
rodič a dieťa                                                           od  18.2.2019 do  22.2.2019


Karneval, fotenie                                    
deti sú v maskách celý deň                                            20.2.2019 


Turistická vychádzka, blízke okolie 
rozvešanie búdok                                                            26.2.2019 AKTIVITY JANUÁR  2019


Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                     10.1.2019 o 16:30

Planetárium v SMŠ                                                            16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                                    22.1.2019 o  9:00

Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                      23.1.2019
od 15:30 do 17:00 


Triedny aktív                                                                     28.1.2019 o 15:45


                         

AKTIVITY DECEMBER 2018


Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            06.12.2018 o 9:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ
Miškovecká                                                                            07.12.2018 o 9:00

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         11.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                              16.12.2018 dopoludnieAKTIVITY NOVEMBER 2018

 

Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi a vernisáž šarkanov              07.11.2018 od 15:15

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ                                   28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody
 


AKTIVITY OKTÓBER 2018

 

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Predstavenie Tom a Elo                                                         09.10.2018 o 09:15

Prednáška logopedičky pre rodičov                                       10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                                7.11.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018


AKTIVITY SEPTEMBER 2018

 

Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           05.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:30 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018 (sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                   od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018


 
               
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en