Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám./ 

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                    Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                                Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Zuzana Palenčárová

Učiteľky:                 Júlia Sivá
                                Henrieta Vargová
                                          Slavomíra Chovanová

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.


     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie nevieme určiť vždy presný dátum, resp.  garantovať realizáciu plánovaných aktivít.
Ďakujeme za pochopenie.

                                

AKTIVITY JÚN 2021

  
Medzinárodný deň detí - Planetárium                           1.6.2021 od 9.00
(areál MŠ)  

Medzinárodný deň detí -  Pohybové hry                       
1.6.2021 od 9.00 h.
Se sokolem do života
(areál MŠ)  

Olympijský deň                                                            10.6.2021
(areál MŠ)                                                                      

Doniesť 1 ks tovaru do tržnice
- na predaj                                                                  14.6.2021

Tržnica - ukončenie projektu FG
rodičia a deti                                                              16.6.2021 od 15.00 h.
(areál MŠ)  

Deň otcov                                                                    21.6.2021
(práce detí) 

Póla radí - aktivita s KR PZ v Košiciach                       21.6.2021 o 9.00 h.
(areál MŠ)  

Rozlúčka s prípravkármi                                              23.6.2021
(areál MŠ)    


AKTIVITY MÁJ 2021

  
Deň matiek
(práce detí)                                                                       7.5.2021

Koncoročné fotenie                                                    10.5.2021

Publikácia z príspevkov rodín
- autorská rozprávka a báseň                                      10.5.2021

Kresba na asfalt a fóliu
"Kreslím, kreslím"                                                        13.5.2021

Triedne aktívy on line                                            10.5. až 20.5.2021

Deň hier v Materskej škole                                         28.5.2021

Deň rodiny na Alpinke,
Orientačný beh
"Hráme sa a hľadáme v prírode"                                 28.5.2021 od 16.00
AKTIVITY FEBRUÁR 2021

  
Turistická vychádzka                                                     17.2.2021

Medzinárodný deň materinského jazyka
- autorská rozprávka
(rodičia a deti, projekt FG)                                                       22.2.2021

Miniplanetárium v Materskej škole                                 24.2.2021AKTIVITY JANUÁR 2021

  
Exkurzia na letisko - múzeum
(rodičia a deti, projekt FG) 

Čajové odpoludnie s rodičmi

Pozorovanie prírody- park v BarciAKTIVITY DECEMBER 2020

  
 
Doniesť doma vyrobené ikebany VIANOCE 2020                        7.12.2020           (FG projekt) 


Výstava vianočných ikebán                                                  7.-11.12.2020
 (následne budú vianočné ikebany darované do DSS) 

Mikuláš vo Vilôčke                                                          7.12.2020 o 9.15 

Príprava prekvapenia pre rodičov                                              9.12.2020
 (podľa pokynov triednych učiteliek) 

Prosíme nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 23.12.2020 do 8.1.2021                                  do 16.12.2020

Vianoce vo Vilôčke                                                                   18.12.2020   
- dopoludnie prekvapení

     Nech čas vianočný Vám prinesie radosť z detí, lásku rodiny
a nezabudnuteľnú atmosféru.

      

 

AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15  

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

        
AKTIVITY OKTÓBER 2020


Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00


AKTIVITY SEPTEMBER 2020


Začiatok školského roka 2020/20201                      2.9.2020

Plenárna schôdza a triedny aktív                                            8.9.2020 o 16.00

Vyrobiť 3D srdiečko                                             21.9. - 25.9.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD
 Babadlo - Palculienka                                        21.9.2020 o 9.00
/Školský dvor/

Európsky týždeň športu 
športové aktivity 
detí                                             29.9. - 30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ     28.9.2020                                       
               
Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en