Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám./ 

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                    Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                                Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Zuzana Palenčárová

Učiteľky:                 Michaela Poradová
                                Katarína Lukáčová - riaditeľka

Krúžky:                    Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                                                              Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie nevieme určiť vždy presný dátum, resp.  garantovať realizáciu plánovaných aktivít.
Ďakujeme za pochopenie.

                                

AKTIVITY JANUÁR 2022


Zdravie a radosť z detí                                          1.1 -31.12.2022

Zbierka odevov pre DD v Podolínci                          14.1.2022
(Projekt FG) 
AKTIVITY DECEMBER 2021


Triedne aktívy                                                            6.-9.12.2021
(Podľa pozvánky)

Mikuláš vo Vilôčke                                                          7.12.2021

Ikebany - výroba pre seniorov                                        9.12.2021
(Projekt FG)

Vianoce vo Vilôčke                                                         16.12.2021

Rozprávka o Snehuliakovi                                               17.12.2021  o 9.00AKTIVITY NOVEMBER 2021


Zbierka pre útulok zvieratiek                                         11.11.2021
(Projekt FG)

Muzikoterapia v SMŠ Vilôčka                                         12.11.2021

Zdravé zúbky                                                                  16.11.2021
(rozhovor detí s odborníkmi z RÚVZ)

Odborná prednáška logopedičky pre rodičov                   23.11.2021 
o 16.00 h
(Prioritne pre triedy líštičiek, veveričiek a medvedíkov,
v školskej jedálni pri dodržaní epidemiologických opatrení).
AKTIVITY OKTÓBER 2021

Odborná prednáška on line pre rodičov                             1.10.2021  od 18.00 h
(Nesprávne držanie tela - aktuálny problém detí v predškolskom veku) 

Odpoludnie pri čajíku                                             z dôvodu pandemických obmedzení,                                                                                                                   termín presunutý
(Medvedíky v školskej jedálni - rodičia a deti - hry s deťmi pri bylinkových čajoch)
Projekt 12345 spočítam si všetko hneď 

                                             

 

AKTIVITY SEPTEMBER 2021

Začiatok školského roka 2021/22                                     2.9.2021

Plenárna schôdza on line (medvedíky, veveričky)               6.9.2021   17.00 h
http://meet.jit.si/vilockaonline                                                   


Európsky týždeň športu - športové aktivity detí         
22.9.2021 
(areál MŠ)                                                                             

Bezpečne do školy                                                             28.9.2021

(Projekt KR PZ)

Zhotoviť výrobok 3D z obalov mliečnych výrobkov            29.9.2021
(Projekt 12345 spočítam si všetko hneď - Rodičia a deti)

Stretnutie rodičov a detí SMŠ Vilôčka v prírode              podľa  podmienok

Postupné vytváranie herbára                                             
(Projekt 12345 spočítam si všetko hneď - Rodičia a deti)                        ukončenie a odovzdanie                                                                                                                                   herbára v júni 2022            
  
                                     
               
Aj v školskom roku 2021/2022 sa tešíme na spoločné chvíle.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en