Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od  štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Henrieta Vargová

Učiteľka:               Miroslava Dudinská
                        

Krúžky:                  Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                              Anglický jazyk - konverzácia (utorok 14.10-14.55, 15.00-15.45)
                              Dajme spolu gól - šport (pondelok 15.00-15.45)                                                                  Pohybová príprava - šport (štvrtok 15.15-16.00) 
                              Črievička - baletná príprava (piatok 15.00-16.00)  
AKTIVITY JÚN 2023


MDD vo Vilôčke                                                              1.6.2023
Tanečno športové dopoludnie na školskom dvore

Aby sme si spolu ruzumeli                                              8.6.2023 

Návšteva knižnice                                                           12.6.2023

Aby sme si spolu ruzumeli                                               14.6.2023 

Piknik v meste                                                                 15.6.2023

Návšteva Steelparku - Zahrajme sa  
na magnety                                                                      21.6.2023

Preventívny program "Zdravé oči"                                   26.6.2023

Vilôčka sa lúči s predškolákmi                                         30.6.2023


AKTIVITY MÁJ 2023


Návšteva knižnice                                                         3.5.2023

Triedny aktív                                                                 4.5.2023

Projekt "Aby sme si rozumeli"                                       9.5.2023


Generálka programu v CVČ Domino                               10.5.2023 o 9.00 hod.

Školská akadémia pri príležitosti
DŇA RODINY v CVČ Domino, Popradská ul.                  11.5.2023  o 16.00 hod.

Skríning detských očiek                                                18.5.2023

Ekocentrum Sosna - Život pri jazierku                          26.5.2023 
o 9.15 hod.

Návšteva Bábkového divadla - rozprávka Sloník            30.5.2023 o 9.00 hod.


AKTIVITY APRÍL 2023


Veľkonočné tvorivé dielne                                               4.4.2023 

USMIEVANKA a veľkonočné tradície                             5.4.2023    
(školské priestory) 

Hókusy-pokusy s vodou                                                    6.4.2023

Návšteva knižnice                                                           11.4.2023

Koncoročné fotenie                                                         13.4.2023

DEŇ
  ZEME - Výlet do lesoparku Furča,
spojený s čistením lesa a ekovýchovou                             21.4.2023

Tvoríme z keramiky                                                         27.4.2023


AKTIVITY MAREC 2023


Burza kníh                                                                      1.3.2023 popoludní
(školské priestory) 

Divadlo Babadlo "Kráľovstvo variešiek"                           3.3.2023 o 9.15 hod.  (školské priestory) 

Beseda so spisovateľkou Judkou Kukajovou,
autorkou knihy Brokoličkin príbeh                                   7.3.2022 
o 9.00 hod
(školské priestory) 

Návšteva mini ZOO v botanickej záhrade                       14.3.2023

Návšteva knižnice                                                           15.3.2023

Spoločné čítanie v MŠ
- spolupráca so ZŠ

Deň vody - hokusy, pokusy s vodou                                  22.3.2023

Školské kolo v prednese poézie a prózy                           23.3.2023

Vystúpenie sokoliara                                                        24.3.2023

Školské kolo v sólovom speve                                           30.3.2023


AKTIVITY FEBRUÁR 2023

Karneval                                                                       3.2.2023 o 9.00 hod.
(školské priestory) 

Ekovýchova v MŠ                                                                         13.2.2023 o 9.00  hod. 

Návšteva knižnice                                                        10.2.2023

Otvorená hodina pre rodičov -
Konzultačné popoludnie                                                15.2.2023 o 15.00 hod.

Turistická vychádzka do ZOO
"Objavujeme svet"                                                       21.2.2023

ASTRO SHOW - Planetárium v MŠ                              23.2.2023


   AKTIVITY JANUÁR 2023


Divadelné predstavenie                                                 10.1.2023
(školské priestory) 

Projekt môj strom                                                         11.1.2023
(v dopoludňajších hodinách)

Novoročný punč na Jahodnej                                         13.1.2023
(v popoludňajších hodinách,
pokyny budú zaslané e-mailom)

Návšteva knižnice                                                           16.1.2023


AKTIVITY DECEMBER 2022


Rozsvietenie Adventného venca                                       1.12.2022
(školský dvor)    

 
Mikuláš vo Vilôčke                                                           5.12.2022

Vianočná ikebana pre seniorov                                          5.12.-15.12.2022   
(pokyny budú rodičom zaslané e-mailom)

Návšteva knižnice                                                             13.12.2022

Pečenie medovníčkov                                                        14.12.2022

Vianočné divadelné predstavenie 
"Od Ondreja do Troch kráľov"                                         20.12.2022
(školské priestory)

VIANOCE vo Vilôčke                                                        21.12.2022
(sviatočný obed, darčeky, vianočný pozdrav pre rodičov)
AKTIVITY NOVEMBER 2022


Deň materských škôl                                                  4.11.2022
Školská aktivita                 

Návšteva knižnice                                                       8.11.2022

Vianočné fotenie                                                       14.11.2022

Exkurzia v ZOO                                                         23.11.2022 (odchod 9.00 hod.)

Dentálna hygiena                                                        24.11.2022
Preventívny program v spolupráci s RÚVZ Košice


Bábkové divadlo                                                         30.11.2022 (odchod 8.30 hod.)
(Valibuk a Laktibrada)  
    


AKTIVITY OKTÓBER 2022


Môj strom
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody                 5.10.2022

Návšteva knižnice                                                       11.10.2022

Jeseníčkové tvorenie pri čaji                                     12.10.2022
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi

V kráľovstve kráľa ovocníčka
 Projekt zameraný na zdravý životný štýl

                                                                                      

AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                               5.9.2022

Návšteva knižnice                                                      12.9.2022 

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                            13.9.2022

Európsky týždeň športu                                    19.9.-23.9.2022 
športové aktivity na školskom dvore

Plenárna schôdza                                                 20.9.2022 o 16.00 h.

Exkurzia - PD Čečejovce                                      21.9.2022

Bezpečne do školy                                               27.9.2022 

              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022-2023


 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en