Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od  štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Henrieta Vargová

Učiteľka:               Júlia Sivá
                        

Krúžky:                  Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                              Anglický jazyk - konverzácia
                                           (pondelok 15.15-16.00, štvrtok 15.15-16.00)
                              Dajme spolu gól - šport (pondelok 15.00-15.45)
                              Pohybová príprava - šport (štvrtok 15.15-16.00) 
                              Črievička - baletná príprava (piatok 15.00-15.45)    
                                AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                               5.9.2022

Návšteva knižnice                                                      12.9.2022 

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                            13.9.2022

Európsky týždeň športu                                    19.9.-23.9.2022 
športové aktivity na školskom dvore

Plenárna schôdza                                                 20.9.2022 o 16.00 h.

Exkurzia - PD Čečejovce                                      21.9.2022

Bezpečne do školy                                               27.9.2022 

              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022-2023


 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en