Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

09:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed,
                             čistenie zubov.

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:45         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                             Krúžková činnosť
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Slavomíra Chovanová  

Učiteľka:               Henrieta Vargová
                                
Krúžky:                   Futbalový krúžok "Dajme spolu gól" (pondelok o 14:50)
                               Krúžok Halúzka (pondelok o 15:00       
                               Krúžok konverzácie v anglickom jazyku
                                          (utorok o 14:30 1.skupina, 15.15 2. skupina )                                                            Krúžok Hviezdička (streda o 14:00)
                                Krúžok Karate (štvrtok o 15:00)AKTIVITY JANUÁR  2020


Turistická vychádzka do blízkeho okolia                                 10.1.2020

Návšteva knižnice                                                                  15.1.2019

Testovanie detí 2. termín                                                       17.1.2020

Triedny aktív                                                                          21.1.2020 15.45

Čajové odpoludnie pre starých rodičov                                   22.1.2020 15.20                                                   
Súťaž tried v stavaní snehuliaka                              podľa snehových podmienok


Prajeme Vám v roku 2020 zdravie, pohodu a radosť zo života.AKTIVITY DECEMBER  2019


Návšteva knižnice                                                                  3.12.2019


Mikuláš v MŠ a spoločné foto                                                 4.12.2019

Divadelné predstavenie pre deti v MŠ
Šmolkovia a Mikuláš                                                                6.12.2019

Doniesťdoma vyrobené vianočné ikebany                                9.12.2019
(budú odovzdané do nemocnice), projekt FG

"Ako sa starať o psíka"                                                         10.12.2019
(stretnutie detí so psíkom a beseda o starostlivosti)

Dofocovanie detí s vianočným motívom                                  11.12.2019
(prihlásené deti)

Nahlásiť dochádzku detí do MŠ v termíne
od 22.12.2019 do7.1.2020                                                      13.12.2019

Vianočná besiedka                                                                 18.12.2019 o 15.30 

Vianočný koncert - Usmievanka v MŠ                                    19.12.2019

Testovanie detí 1. termín                                                       20.12.2019
(prihlásené deti v UPJŠ Košice, 2. termín bude 17.1.2020)                                 od 14.00 do 17.00AKTIVITY NOVEMBER  2019


Exkurzia do spaľovne KOSIT                                                  5.11.2019
                                                                                                                     (odchod 8.45 hod.)

Tom a ELO - predstavenie pre deti                                         7.11.2019  
v priestoroch škôlky                                                               
 ( 9.00 hod.)


Zber ošatenia pre Detský domov v Barci                           11.11. až 13.11.2019


Zdravé zúbky - stretnutie detí s odborníkmi s RÚVZ              12.11.2019
                                                                                                                         ( 9.00 a 9.30 hod.) 

Zdravé očká - kontrola zraku                                                  13.11.2019
 ( podľa záujmu rodičov)                                                                                       ( 9.00 hod.)


Odborná prednáška a možnosť informovania
pre rodičov                                                                             13.11.2019
 ( "Športový talent" - nájdeme ten správny šport pre Vaše dieťa                         ( 16.00 hod.)
   prof. Junger, UPJŠ Košice )    


 
Návšteva knižnice                                                                  15.11.2019

 Kurz korčuľovania                                                              18.11. - 29.11.2019
  ( prihlásené deti)


 Tvorivé dielne  rodičia a deti                                                                  27.11.2019
                                                                                                                          ( 15.15 - 16.30 hod.)
AKTIVITY OKTÓBER  2019


Exkurzia do zariadenia SOSNA                                                1.10.2019

Konferencia pre rodičov "Dieťa v modernom svete"                 4.10.2019           
(viď pozvánka)  

Zdravá výživa - rozhovor s odborníkom                                    8.10.2019

Ochutnávka zdravej výživy v škole,
pre rodičov a deti                                                                   16.10.2019
 (doniesť ukážku zdravej stravy)                                                                   od 15.15 do 17.00

Hry a pohyb na Morskom oku                                                  19.10.2019
(prihlásené rodiny)

Prednáška s psychologičkou                                                    23.10.2019 
16.00

Chováme a staráme sa o vtáčiky                                             24.10.2019 
9.00

Poznávame okolie  Barca-lesopark                                           29.10.2019

Návšteva knižnice                                                                   podľa dohodyAKTIVITY SEPTEMBER  2019


Začíname nový školský rok 2019/2020 
s maskotom                                                                   2.9.
2019 
 
 
"Pohybuj sa a raduj sa"
aktivita pre deti s rodičmi na Zlatej Idke                     8.9.2019 

 Zasadnutie Rady školy                                                10.9.2019 o 15.30 hod.
 zvolení členovia                                                                                                
 
Plenárna schôdza a triedny aktív                                10.9.2019 
 o 16.15 hod.
                                                              
                                                                                     Exkurzia - SOSNA 
Družstevná pri Hornáde                                             11.9.2019 
o 9.00 hod.

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                  do 13.9.2019
 
Bábkové divadlo Babadlo
"O psíčkovi a mačičke"                                               18.9.2019 o 9.00 hod.

 Európsky týždeň športu,
športové aktivity detí                                                 24.9.2019

Doniesť knihu do "školskej knižnice"  -                       
projekt Euráčik                                                     do 30.9.2019
 


 
AKTIVITY JÚN  2019


Tancujeme, spievame - 
diskotéka pri príležitosti MDD                                     3
.6.2019 o 10.00
 
(školský dvor)
 
Športové dopoludnie                                                     6.6.2019 o 9.00  
(ukončenie projektu Svět nekončí za vrátky)                                                                                                          
Návšteva knižnice                                                        11.6.2019 o 9.00
  
Železničná stanica - exkurzia                                      13.6.2019 o 9.15  
                                     
                     
                                                                                       Odpoludnie s oteckom na golfovom ihrisku
Alpinka                                                                        14.6.2019 o 16.00  
       

  Z dôvodu plánovania prevádzky materskej školy 
v letných mesiacoch, prosíme o nahlásenie
dochádzky Vášho dieťaťa v mesiacoch júl-august              do 14.6.2019
 (osobne v triede alebo e-mailom)

Plavecký kurz                                                                od 17.6.2019 do 28.6.2019
 (prihlásené deti)

"Obchodný dom Vilôčka"                                                      18.6.2019 od 15.00 do 16.30
 (ukončenie projektu Šetrím si...)                                                                                       
 
Hasičská stanica - exkurzia                                     termín podľa dohody
  

 
 
                                                   
AKTIVITY MÁJ  2019


 Plavecký výcvik AQUA                                                      29.4. - 14.5.2019 
  (prihlásené deti)                                                                                      (9.40 - 10.20)
                                                                                                                  

 Odborná prednáška pre rodičov
 "Dieťa v modernom svete"                                            
9.5.2019 o 15.45
  
(PaeDr. Jana Svobodová, ČR)                                                                                                                                                                                                                                   
  Deň matiek - besiedka na školskom dvore                                    16.5.2019 o 15.15

  Výlet do Betliara                                                                 19.5.2019   (nedeľa) 
  (prihlásené rodiny)

 SOSNA Družstevná pri Hornáde- exkurzia
                         21.5.2019 o 9.00

 Orientačný beh - rodičia a deti                                           23.5.2019 
 
  (projekt 1-2-3...)                                                                                   od 15.15 do 16.45


 Spoločný futbalový tréning - rodičia a deti
                            27.5.2019
  
(Základná škola Bernolákova, prihlásené deti)                                                                           od 13.00 do 14.00   
 
 Triedny aktív pre rodičov
                                                          29.5.2019 o 15.30

 Medzinárodný deň detí -
 Návšteva bábkového divadla                                                  
31.5.2019 o 8.30
 Slniečko a snežní ľudkovia                                                                     AKTIVITY APRÍL  2019


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019 
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)        


Návšteva knižnice                                                    15.4.2019                                                                                                                           

Otvorená hodina krúžku Konverzácia anglického
jazyka  
(prihlásené deti)                                                                                             16.4.2019 
od 16.00 do 16.40

Exkurzia do Botanickej záhrady - rastliny                      17.4.2019 
o 9.15

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                   25.4.2019 
dopoludnie 

Plavecký výcvik AQUA
(prihlásené deti)                                                                            29.4. - 14.5.2019  
                                                                                                                                              (9.40 - 10.20)
 


Sadenie byliniek (podľa projektu)                  AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                   jedálni

Návšteva divadelného predstavenia
v ŠD - Malá scéna                                                           11.3.2019  
10.00

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Tajomstvo prírody - les
(turistická vychádzka do lesoparku s lesným pedagógom)                 18.3.2019 9.30

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019 
od 15.15 do 16.45 

Turistická vychádzka "Nad Jazerom" - Deň vody            22.3.2019
9.30

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019 
9.30

Návšteva knižnice

Návšteva ZŠ Hroncova

Hasiči v materskej škole                                                  
AKTIVITY FEBRUÁR  2019Lyžiarsky výcvik (prihlásené deti)                           od 11.2.2019 do 15.2.2019

Výroba búdky z odpadového materiálu
rodič a dieťa                                                           od 18.2.2019 do 22.2.2019

Návšteva knižnice                                                         18.2.2019 

Karneval a fotenie 
deti sú v maskách celý deň                                            20.2.2019 

Turistická vychádzka blízke okolie,
rozvešanie búdok                                                            26.2.2019 
 

Návšteva ZŠ Hroncova                                                 podľa dohody

AKTIVITY JANUÁR  2019Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                10.1.2019 o 16:30

Návšteva knižnice                                                        14.1.2019 o  9:15

Planetárium v SMŠ                                                       16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                               22.1.2019 o  9:00

Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                 23.1.2019 
od 15:30 do 17:00 

Triedny aktív a informovanie o lyžiarskom kurze          24.1.2019 o 15:45

Exkurzia do spaľovne KOSIT                                        31.1.2019 o 9:00AKTIVITY DECEMBER 2018

Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            
06.12.2018 o 09:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ Miškovecká           07.12.2018 o 09:00

Návšteva knižnice                                                                 10.12.2018 o 09:30 

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         12.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                             16.12.2018 dopoludnie

Návšteva jazdiarne a jazda na koňoch                                18.12.2018 o 09:00   AKTIVITY NOVEMBER 2018


Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Steelpark  
- park vedy (exkurzia)                                                    06.11.2018 o 08:30

Návšteva knižnice
                                                                            14.11.2018 o 10:00 

Kreatívny labyrint – výtvarné aktivity vo VSG                                  20.11.2018 o 09:15

Návšteva ZŠ Hroncová                                  
                                   22.11.2018 o 10:00

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ   
                                28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody


AKTIVITY OKTÓBER 2018

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Exkurzia na PD Čečejovce                                                     04.10.2018 o 09:30

Predstavenie Tom a Elo
                                                         09.10.2018 o 09:15

Golfový kurz a Tarzaniáda na Alpinke                                   10.10.2018 o 09:30

Prednáška logopedičky pre rodičov  
                                     10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                             24.10.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018

Návšteva ZŠ Hroncová                                                                   podľa dohody


AKTIVITY SEPTEMBER 2018


Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           06.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:00 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Otvorená hodina pre rodičov "Ja a moja rodina"                   20.09.2018 o 15:15

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018(sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                    od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018
 

                
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle. 
                
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en