Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

09:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed,
                             čistenie zubov.

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:45         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                             Krúžková činnosť
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Zuzana Palenčárová

Učiteľka:                Slavomíra Chovanová
                                
Krúžky:                   Futbalový krúžok "Dajme spolu gól" (pondelok o 15:00)
                               Krúžok konverzácie v anglickom jazyku (utorok o 15:00)
                               Krúžok moderného tanca (streda o 14:00)
                               Krúžok ľudovej hudby a tanca (štvrtok o 15:00)AKTIVITY APRÍL  2019


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019 
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)        


Návšteva knižnice                                                    15.4.2019                                                                                                                           

Otvorená hodina krúžku Konverzácia anglického
jazyka  
(prihlásené deti)                                                                                             16.4.2019 
od 16.00 do 16.40

Exkurzia do Botanickej záhrady - rastliny                      17.4.2019 
o 9.15

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                   25.4.2019 
dopoludnie 

Plavecký výcvik AQUA
(prihlásené deti)                                                                            29.4. - 14.5.2019  
                                                                                                                                              (9.40 - 10.20)
 


Sadenie byliniek (podľa projektu)                  AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                   jedálni

Návšteva divadelného predstavenia
v ŠD - Malá scéna                                                           11.3.2019  
10.00

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Tajomstvo prírody - les
(turistická vychádzka do lesoparku s lesným pedagógom)                 18.3.2019 9.30

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019 
od 15.15 do 16.45 

Turistická vychádzka "Nad Jazerom" - Deň vody            22.3.2019
9.30

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019 
9.30

Návšteva knižnice

Návšteva ZŠ Hroncova

Hasiči v materskej škole                                                  
AKTIVITY FEBRUÁR  2019Lyžiarsky výcvik (prihlásené deti)                           od 11.2.2019 do 15.2.2019

Výroba búdky z odpadového materiálu
rodič a dieťa                                                           od 18.2.2019 do 22.2.2019

Návšteva knižnice                                                         18.2.2019 

Karneval a fotenie 
deti sú v maskách celý deň                                            20.2.2019 

Turistická vychádzka blízke okolie,
rozvešanie búdok                                                            26.2.2019 
 

Návšteva ZŠ Hroncova                                                 podľa dohody

AKTIVITY JANUÁR  2019Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                10.1.2019 o 16:30

Návšteva knižnice                                                        14.1.2019 o  9:15

Planetárium v SMŠ                                                       16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                               22.1.2019 o  9:00

Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                 23.1.2019 
od 15:30 do 17:00 

Triedny aktív a informovanie o lyžiarskom kurze          24.1.2019 o 15:45

Exkurzia do spaľovne KOSIT                                        31.1.2019 o 9:00AKTIVITY DECEMBER 2018

Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            
06.12.2018 o 09:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ Miškovecká           07.12.2018 o 09:00

Návšteva knižnice                                                                 10.12.2018 o 09:30 

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         12.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                             16.12.2018 dopoludnie

Návšteva jazdiarne a jazda na koňoch                                18.12.2018 o 09:00   AKTIVITY NOVEMBER 2018


Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Steelpark  
- park vedy (exkurzia)                                                    06.11.2018 o 08:30

Návšteva knižnice
                                                                            14.11.2018 o 10:00 

Kreatívny labyrint – výtvarné aktivity vo VSG                                  20.11.2018 o 09:15

Návšteva ZŠ Hroncová                                  
                                   22.11.2018 o 10:00

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ   
                                28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody


AKTIVITY OKTÓBER 2018

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Exkurzia na PD Čečejovce                                                     04.10.2018 o 09:30

Predstavenie Tom a Elo
                                                         09.10.2018 o 09:15

Golfový kurz a Tarzaniáda na Alpinke                                   10.10.2018 o 09:30

Prednáška logopedičky pre rodičov  
                                     10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                             24.10.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018

Návšteva ZŠ Hroncová                                                                   podľa dohody


AKTIVITY SEPTEMBER 2018


Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           06.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:00 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Otvorená hodina pre rodičov "Ja a moja rodina"                   20.09.2018 o 15:15

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018(sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                    od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018
 

                
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle. 
                
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en