Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od  štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Adela Smetanová

Učiteľka:               Natália Štofanová
                              Beáta Domonkošová

Krúžky:                  Dajme gól - šport (pondelok 14.30-15.30)
                              Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                              Anglický jazyk - konverzácia (piatok 14.15-15.00)
                              Výtvarný krúžok (pondelok 15.00-15.45)                                                                            Pohybová príprava - šport (štvrtok 14.30-15.15) 
                              Črievička - baletná príprava (piatok 15.00-15.45)  
AKTIVITY APRÍL  2024


Korčuliarsky výcvik                                               3.-12.4.2024     

Rozprávka: Permoníkové dobrodružstvá                     17.4.2024

Usmievanka: Deň Zeme                                              22.4.2024

Hókusy-pokusy s vodou                                              25.4.2024

Koncoročné fotenie                                                   26.4.2024
Spojené s edukačným programom vo sférickom kine

Návšteva knižnice                                                      29.4.2024
 


AKTIVITY MAREC  2024


Škôlka na ľade                                                           2.3.2024
Aréna Sršňov (podľa pozvánky)

ASTRO SHOW - prenosné planetárium                     5.3.2024
Rozprávka o Mliečnej ceste
Priestory MŠ

Šípová Ruženka                                                         7.3.2024
Divadlo Gašparko
Priestory MŠ

Čítame pre radosť                                                   13.3.2024
1. Slávnostné otvorenie triednych knižníc
2. Burza kníh v popoludňajších hodinách

Turistická vychádzka k studničke
Lesopark Bankov                                                     21.3.2024 

Stretnutie s rodičmi prihlásených detí
na korčuliarsky výcvik
                                            21.3.2024 o 16.00 h.

DEŇ  VODY                                                            22.3.2024
Hokusy, pokusy s vodou

Návšteva knižnice                                                   25.3.2024

Školské kolo v prednese poézie a prózy                  26.3.2024

Veľkonočné radovánky                                            27.3.2024


AKTIVITY FEBRUÁR 2024


Aby sme si rozumeli
Projekt v triede Líštičiek                                6.2. a 12.2.2024

TANGRAMIÁDA                                                        9.2.2024

Osobné konzultácie o výsledkoch testovania
školskej zrelosti pre rodičov
predškolákov s triednou p. učiteľkou
a školskou p. psychologičkou
                                      12.2.2024

Valentínsky deň vo Vilôčke                                        14.2.2024

Návšteva knižnice                                                     16.2.2024

Stretnutie s pani keramikárkou                                 15.2.2024

Otvorená hodina pre rodičov
- konzultačné popoludnie                                           21.2.2024

Vesmírne dobrudružstvo
Divadelné predstavenie o Slnečnej sústave               22.2.2024

EKOVÝCHOVA
Chránime Zem                                                           23.2.2024

JEDNOU
 NOHOU V  ŠKOLE                                      Podľa dohody
Projekt pre predškolákov


AKTIVITY JANUÁR 2024


Triedny aktív pre rodičov, ktorých deti
sa zúčastnia lyžiarského výcviku                             10.1.2024 o 16.00                     

Projekt môj strom -
Turistická vychádzka                                               11.1.2024

Návšteva knižnice                                                    22.1.2024

Lyžiarsky výcvik pre predškolákov                           22. - 26.1.2024

Školský karneval                                                      31.1.2024


AKTIVITY DECEMBER 2023


Rozsvietenie Adventného venca                             4.12.2023                        Školský dvor

Keramické dielne                                                   5.12.2023                          


MIKULÁŠ vo Vilôčke                                             6.12.2023                      Divadelné predstavenie spojené s návštevou Mikuláša

Aby sme si rozumeli                                             11.12.2023
Preventívny program 

Vianočná besiedka                                                14.12.2023 

Návšteva knižnice                                                 18.12.2023   
 

Vianoce vo Vilôčke                                                19.12.2023
Zdobenie medovníkov, rozbaľovanie darčekov,   
slávnostné stolovanie   

Preventíny program
Zdravá životospráva a zdravý chrup                    
 21.12.2023
V spolupráci s RÚVZ
     


AKTIVITY NOVEMBER 2023


Workshop                                                                6.11.2023 o 16.00 h.
Ako naučiť deti zvládať emócie

Deň materských škôl                                                7.11.2023
Školská aktivita

Vianočné fotenie                                                       9.11.2023

Aby sme si rozumeli                                                 13.11.2023
Preventívny program

Návšteva knižnice                                                     15.11.2023

Triedne rodičovské združenie                                   15.11.2023

Preventíny program Zdravá výživa
a ústna hygiena                                                         16.11.2023
V spolupráci s RÚVZ

Zbierka pre útulok Malá farma                                  20.11.2023

O neposlušných baciloch s ujom Ľubom                      22.11.2023
Tématický koncert v priestoroch MŠ


AKTIVITY OKTÓBER 2023


Divadelné predstavenie "V kráľovstve varešiek"       4.10.2023 o 9.00 h.
V priestoroch MŠ

Vitamínové kráľovstvo                                              9. - 13.10.2023
Projekt školy zameraný na zdravý životný štýl

Návšteva knižnice                                                     10.10.2023

So šarkanom opreteky                                              17.10.2023
 


Turistická  vychádzka do lesoparku Furča                19.10.2023 
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody
a zberom prírodnín na jesenné tvorenie

Jeseníčkové tvorenie                                                25.10.2023  15.00-17.00 h.
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi v ŠJ

Výlet na BETLIAR                                                     28.10.2023  sobota
Pre deti, rodičov a pedagógov

Aby sme si rozumeli                                                    
Projekt pre Líštičky.
Aktivita zameraná na emocionálnu oblasť a inklúziu.


AKTIVITY SEPTEMBER 2023


Začiatok školského roka 2023/2024                              4.9.2023
Vítať bude Minnie a Mickey

Plenárna schôdza                                                             7.9.2023 o 16.00 hod.
Školská jedáleň

Návšteva knižnice                                                          12.9.2023

Bezpečne do školy                                                          13.9.2023
Projekt KR PZ

Európsky týždeň športu                                                  28.9.2023 
Športové aktivity pre deti na školskom dvore

Deň mlieka                                                                      29.9.2023 
Tvorivosť na tému: mlieko, ochutnávka mliečnych produktov

 

              Vilôčka praje úspešný školský rok 2023-2024


 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en