Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Monika Vojteková

Učiteľka:               Martina Czölderová
                                

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.

 
     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie nevieme určiť vždy presný dátum, resp.  garantovať realizáciu plánovaných aktivít.
Ďakujeme za pochopenie.


                                
AKTIVITY JÚN 2021

  
Medzinárodný deň detí - Planetárium                           1.6.2021 od 9.00
(areál MŠ)  

Medzinárodný deň detí -  Pohybové hry                       
1.6.2021 od 9.00 h.
Se sokolem do života
(areál MŠ)  

Návšteva Botanickej záhrady                                       3.6.2021

Olympijský deň                                                            10.6.2021
(areál MŠ)                                                                      

Doniesť 1 ks tovaru do tržnice
- na predaj                                                                  14.6.2021

Tržnica - ukončenie projektu FG
rodičia a deti                                                              16.6.2021 od 15.00 h.
(areál MŠ)  

Deň otcov                                                                    21.6.2021
(práce detí) 

Póla radí - aktivita s KR PZ v Košiciach                       21.6.2021 o 9.00 h.
(areál MŠ)  

Rozlúčka s prípravkármi                                              23.6.2021
(areál MŠ)    


AKTIVITY MÁJ 2021

  
Deň matiek
(práce detí)                                                                       7.5.2021

Koncoročné fotenie                                                    10.5.2021

Publikácia z príspevkov rodín
- autorská rozprávka a báseň                                      10.5.2021

Kresba na asfalt a fóliu
"Kreslím, kreslím"                                                        13.5.2021

Triedne aktívy on line                                            10.5. až 20.5.2021

Deň hier v Materskej škole                                         28.5.2021

Deň rodiny na Alpinke,
Orientačný beh
"Hráme sa a hľadáme v prírode"                                 28.5.2021 od 16.00


AKTIVITY FEBRUÁR 2021

  
Turistická vychádzka                                                      17.2.2021

Medzinárodný deň materinského jazyka
- autorská rozprávka
(rodičia a deti, projekt FG)                                                        22.2.2021

Miniplanetárium v Materskej škole                                  24.2.2021AKTIVITY JANUÁR 2021

 
Exkurzia na letisko - múzeum
(rodičia a deti, projekt FG) 

Čajové odpoludnie s rodičmi

Pozorovanie prírody- park v BarciAKTIVITY DECEMBER 2020

  
 
Doniesť doma vyrobené ikebany VIANOCE 2020                        7.12.2020           (FG projekt) 


Výstava vianočných ikebán                                                  7.-11.12.2020
 (následne budú vianočné ikebany darované do DSS) 

Mikuláš vo Vilôčke                                                          7.12.2020 o 9.15 

Príprava prekvapenia pre rodičov                                             9.12.2020
 (podľa pokynov triednych učiteliek) 

Prosíme nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 23.12.2020 do 8.1.2021                                  do 16.12.2020

Vianoce vo Vilôčke                                                                  18.12.2020   
- dopoludnie prekvapení


     Nech čas vianočný Vám prinesie radosť z detí, lásku rodiny
a nezabudnuteľnú atmosféru.AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15  

Návšteva múzea                                                     6.11.2020 o 9.00

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

Turistická vychádzka- pozorovanie stromu                      19.11.2020 o 9.00

Návšteva knižnice                                            podľa dohody a epidemiologickej situácie


AKTIVITY OKTÓBER 2020


Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Návšteva ZOO                                                      7.10.2020

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote 
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00

Prišla jeseň (pozorovanie stromu – park v Barci)    16.10.2020 o 16.00

Návšteva knižnice                                                  podľa vývoja situácie 


AKTIVITY SEPTEMBER 2020


Začiatok školského roka 2020/20201                      2.9.2020


Plenárna schôdza a triedny aktív                                           10.9.2020 o 16.00

Vyrobiť 3D srdiečko                                             21.9. - 25.9.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD
 Babadlo - Palculienka                                        21.9.2020 o 9.00
/Školský dvor/

Európsky týždeň športu 
športové aktivity 
detí                                             29.9. - 30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ     28.9.2020 

                                      
                
Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle. 
                
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en