Súkromná materská škola Vilôčka - SLOVO MAJITEĽA

 
 
SLOVO MAJITEĽA

Vážení rodičia,

vytváranie dokonalého detského zázemia mimo rodinného prostredia pre nás vo Vilôčke predstavuje každodennú výzvu. Veď dieťa je pre každého rodiča tým najcennejším. Preto pri výbere nášho tímu staviame na láskavé kvalifikované a v neposlednom rade tvorivé pedagogičky. Spolu sa snažíme o to, aby sme s čistým svedomím mohli Vilôčku prezentovať ako moderne vybavené a bezpečné predškolské zariadenie, ktoré spĺňa nie len naše vysoké požiadavky, ale aj nároky súčasných rodičov. Hoci tento zámer vyžaduje nemálo úsilia, dovolím si tvrdiť, že sme v našom doterajšom pôsobení úspešní. Veľkorysé a kreatívne riešené priestory s moderným vybavením, vlastná záhrada s príslušenstvom, interaktívne didaktické hračky a pomôcky, komplexný kamerový systém, zdravé stravovanie, flexibilná prevádzka, záujmové krúžky a mnohé iné služby sú zárukou spokojnosti nielen Vašich detičiek, ale i Vás. Drobcom sa vo Vilôčke snažíme neustále vytvárať ústretové rodinné prostredie plné lásky a individuálneho prístupu. Prostredie, kde sa cítia bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva a tolerancie. Prostredie, kde sa naučia nielen pracovať v kolektíve, ale kde uvoľnení, šťastní a spokojní získajú prvé zážitky a poučenia.
 
Tešíme sa na Vás.
    
                                                            

                                                                                                Robert Verner   

                   
                                                               vilocka@vilocka.sk

                                                                                     












 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en