Súkromná materská škola Vilôčka - ZAMERANIE

 
 
ZAMERANIE

Pri jednotlivých činnostiach a hrách sú detičky vedené k tomu, aby:

- rozvíjali svoju osobnosť a psychiku,
- sa zoznamovali s pohybom v priestore a koordináciou svojho tela,
- kultivovali svoju motoriku,
- vnímali svet okolo seba, prírodu, ročné obdobia a ich dopad na život,
- si uvedomili sociálne vzťahy so svojím okolím a rodinou,
- dosiahli základy slušného a etického správania,
- chápali význam a dôležitosť zdravej stravy a osobnej hygieny,
- prejavovali záujem o komunikáciu s okolím a cudzie jazyky,
- uvoľnili svoju kreativitu tvorivými aktivitami,
- získali radosť z hudby hrou na hudobné nástroje a spievaním,
- nadobudli pochopenie geometrických tvarov, predmetov a vedeli s nimi manipulovať.


BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

V záujme maximálnej bezpečnosti o Vaše detičky prísne dbáme na:

- pravidelné školenie personálu o základoch prvej pomoci a bezpečnosti pri práci 
  s deťmi,
- dodržiavanie hygienických a protipožiarnych smerníc,
- udržiavanie nebezpečných predmetov nutných pre prevádzku zariadenia mimo 
  dosahu detí, 
- používanie výhradne bezpečných zdravotne nezávadných a certifikovaných hračiek,
  didaktických pomôcok a záhradných hracích prvkov v súlade so smernicami 
  Európskej únie,
- využívanie komplexného kamerového systému s nepretržitým záznamom,
- spoluprácu so súkromnou bezpečnostnou službou,
- vstup do oploteného areálu a budovy len po overení totožnosti prostredníctvom           elektronického vrátnika s kamerou (vydávanie drobčekov iba oprávneným osobám),
- zaslepenie elektrických zásuviek,
- zabezpečenie okien, dverí a zásuviek detskými poistkami.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en