Súkromná materská škola Vilôčka - KRÚŽOK POHYBOVEJ PRÍPRAVY

 
 
KRÚŽOK POHYBOVEJ PRÍPRAVY

  

Pohybová príprava rozširuje možnosti k pestovaniu pohybových aktivít. Cieľom pohybovej prípravy je zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti a rozvíjať záujem a kladný postoj k celoživotnému pestovaniu pohybovej aktivity, upevňovať pohybové návyky a dodržiavať bezpečnosť pri pohybe.

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelý prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Formou hier je pestovaná láska k pohybu tak, aby to  bolo pre deti prirodzené a príjemné.

Krúžok pohybovej prípravy vedie majster Slovenska v zápasení.
  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en