Súkromná materská škola Vilôčka - VILÔČKA, N.O.

 
 
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA


Vážení rodičia a priatelia Vilôčky,

blíži sa obdobie poukazovania 2% zaplatenej dane z príjmov. Do zoznamu prijímateľov je zaregistrovaná aj nezisková organizácia Vilôčka. Príjmy vo Vilôčke n.o. sú určené  našim detičkám. Z nich sú čiastočne organizované podujatia, výlety, ale poslúžia aj na dokupovanie vybavenia. Ak to bude vo Vašich silách a nemáte iného prijímateľa, ktorému by Ste chceli 2% prideliť, radi by sme Vás o ne poprosili :-)  Budeme tak môcť detičkám ešte viac skvalitniť pobyt v škôlke, kúpiť viac nových hračiek a sprostredkovať ďalšie zážitky.

Pre zamestnancov je postup nasledovný:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie)
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  4. Údaje napíšte do Vyhlásenia (viď nižšie) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
  5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma)
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad alebo k nám do Vilôčky a my ich na Daňový úrad odnesieme za Vás, aby sme Vám to trochu uľahčili.

Pre fyzické osoby - podnikateľov, či právnické osoby je postup obdobný, môžete ho nájsť napríklad na tejto adrese:  
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Vopred Vám v mene detičiek ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc a neváhajte túto našu prosbu odovzdať i svojim manželom a manželkám, partnerom, starým rodičom, priateľom a ostatným :-) 
 

 
Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en